PDF Tulosta Sähköposti

Terveys ja matkapuhelinten säteilySähköposti

Säteilyturvakeskus on julkaissut kannanoton matkapuhelimista ja terveydestä. Kannanotossa tehdään yhteenveto nykyisestä tutkimustiedosta ja todetaan, että nykytilassa ei voida näyttää toteen, mitattavissa olevia, matkapuhelinten aiheuttamia terveysvaikutuksia. Samalla huomautetaan, että matkapuhelimia on käytetty yleisesti vasta kymmenisen vuotta eikä siksi voida sulkea pois pitkäaikaisvaikutusten mahdollisuutta.

Suositukset

Kannanotossa annetaan muun muassa seuraavia suosituksia:

  • Tämän hetken tieteellinen tutkimus ei anna aihetta erityisiin matkapuhelinten käyttöä koskeviin varotoimiin. Jos ihmiset ovat huolissaan, he voivat vähentää omaa tai lastensa altistusta radiotaajuiselle säteilylle rajoittamalla puheluiden kestoa tai käyttämällä handsfree-laitteita.
  • Matkapuhelin voi aiheuttaa häiriöitä sydämentahdistimessa. Sen etäisyys tahdistimen elektroniikkaosasta ja elektrodijohdoista pitäisi olla vähintään 20 cm.

Lasten kännyköiden käyttö

Lapsia koskevaa tutkimustietoa on vähän. Matkapuhelimen käyttäjinä lapset ovat joka tapauksessa erityisasemassa muun muassa siksi, että aivojen kehitys jatkuu jopa 20-vuotiaaksi saakka. Säteilyturvakeskus toteaa, että lasten matkapuhelinten käyttöa on hyvä rajoittaa seuraavilla keinoilla:

  • Vanhemmat voivat suositella puhelun asemesta tekstiviestien käyttöä.
  • Vanhemmat voivat rajoittaa puheluiden määrää ja kestoa.
  • Vanhemmat voivat ohjata lasta käyttämään handsfree-laitetta, joka pienentää pään altistusta merkittävästi. Puhelimeen puhuttaessa handsfree-laitetta käyttäen on hyvä pitää puhelin muutaman senttimetrin etäisyydellä kehosta.
  • Huonossa kentässä puhumista kannattaa välttää.

Säteilyturvakeskus ei pidä perusteltuna kieltää lasten matkapuhelinten käyttöä kokonaan. Matkapuhelin osaltaan myös luo turvallisuutta, koska se helpottaa yhteydenpitoa vanhempien kanssa.


 

stuk_logo

icon Radioaallot ympäristössämme (703.01 kB)

Säteilykeskuksen kannanotto on saattavissa tässä.

Lisää tietoa säteilystä ja terveydystä on saatavissa Säteilyturvakeskusen kotisivuilta.

 
 
Karis Telefon Ab © 2017 All rights reserved.
Y-tunnus: 0202975-5
Planning & design: SydWeb