PDF Tulosta Sähköposti

Karjaan Puhelin Oy:n eri osakkeista

Yhtiön pääasiallinen tavoite yhtiöjärjestyksen mukaan on tuottaa palveluja osakkeenomistaja-asiakkaille, jotka käyttävät yhtiön puhelin- ja/tai kuituosakeliittymiä. Karjaan Puhelin toimii täten melko pitkälti osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti.

Osakekirja oikeuttaa lankapuhelin- ja/tai kuituosakeliittymään ja koostuu joko

-  15 A-osakkeesta ja 15 B-osakkeesta, tällaisella osakekirjalla on yhtiökokouksessa yhteensä 315 ääntä

tai
-   30 F-osakkeesta, tällaisella osakekirjalla on yhtiökokouksessa yhteensä 150 ääntä.

Jos asiakas myy osakekirjansa, sulkee yhtiö liittymän voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Yhtiökokouksissa pätee äänileikkuri, kukaan ei voi edustaa enempää kuin viidesosaa kaikista yhtiökokouksessa edustetuista äänistä.

Osakekirja, joka koostuu 15 A-osakkeesta ja 15 B-osakkeesta voidaan myydä vapaasti, mutta mikäli ostajalla ei ole tai hän ei ota käyttöön puhelin- tai kuituosakeliittymää, B-osakkeet muunnetaan A-osakkeiksi. Tällöin osakekirjan äänimäärä yhtiökokouksessa laskee 30:een.

Osakekirja, joka koostuu 30 F-osakkeesta, voidaan hallituksen hyväksynnällä myydä, tosin vain ostajalle, jolla on tai joka ottaa käyttöön puhelin- tai kuituosakeliittymän.

Osakekirja, joka koostuu 30 F-osakkeesta, on yhtiöjärjestyksen mukaan arvoltaan noin kymmenesosa 15 A-osakkeen ja 15 B-osakkeen tai 30 A-osakkeen arvosta.

Osinkoja tai yhtiön varallisuutta jaettaessa F-osakkeet oikeuttavat kymmenesosaan A- tai B-sarjan osakkeiden saamista summista.

Tarkemmat tiedot löytyvät Karjaan Puhelimen yhtiöjärjestyksestä.

 
 
Karis Telefon Ab © 2017 All rights reserved.
Y-tunnus: 0202975-5
Planning & design: SydWeb