PDF Skriv ut Skicka sidan

Om Karis Telefon Ab:s olika aktier

Bolagets huvudsakliga syfte enligt bolagsordningen är att producera tjänster till aktieabonnent som använder bolagets telefon- och/eller fiberaktieanslutningar. Karis Telefon verkar alltså ganska långt enligt andelslagsprincipen.

Ett aktiebrev berättigar till en trådtelefon- och/eller fiberaktieanslutning och består av antingen:

- 15 A-aktier och 15 B-aktier med sammanlagt 315 röster på bolagsstämman per aktiebrev

eller

- 30 F-aktier med sammanlagt 150 röster på bolagsstämman per aktiebrev.

Om abonnenten säljer sitt aktiebrev kommer bolaget enligt gällande avtalsvillkor att stänga anslutningen.

Bolaget har en röstsax på max 1/5 av alla röster som är representerade på bolagsstämman.

Ett aktiebrev bestående av 15 A-aktier och 15 B-aktier kan säljas fritt men om köparen inte har eller tar ett telefon- eller fiberabonnemang i bruk ändras B-aktierna till A-aktier varvid röstetalet på bolagsstämman reduceras till 30 röster per aktiebrev.

Ett aktiebrev bestående av 30 F-aktier kan med styrelsens godkännande säljas, dock endast till köpare som har eller tar i bruk en trådaktietelefon- eller fiberaktieanslutning.

Ett aktiebrev bestående av 30 F-aktier är enligt bolagsordningen värt ca. 1/10 av värdet för 15 A-aktier och 15 B-aktier eller 30 A-aktier.

Vid utdelning av dividend eller bolagets tillgångar berättigar F-aktier till 1/10 av de belopp som aktier i A- eller B-serien erhåller.

Närmare information i Karis Telefons bolagsordning.

 
 
Karis Telefon Ab © 2017 All rights reserved.
FO-nummer: 0202975-5
Planning & design: SydWeb