Nyheter

17.06.2016
PDF Skriv ut Skicka sidan

Förbindelsen från Hangö till det C-Lion1-havskabelsystem som byggts från Finland till Tyskland tog just ett stort steg

Vår region blir en viktig knutpunkt som söderut förenar fiberförbindelser från norr, öst, och väst. Vi är med i den lokala investeringsgruppen som ger denna vitamininjektion för den lokala företagssamheten. I samband med detta förenas vårt egna fibernätverk i Cinias internationella nät.

Anslutningen förbättrar regionens konkurrenskraft sett ur datacentralernas och den övriga växande affärsverksamhetens synvinkel. Det skapar goda möjligheter för lokala företag att växa och utveckla sin egen affärsverksamhet. Ytterligare erbjuder denna jättestora ”havsfiberanslutning” en ny rutt för säkrandet av internationella dataförbindelser från både Finland och t.ex. Sverige.

Läs hela pressmeddelandet nedan.

BU
Havskabelns fördelningsstycke sjösattes utanför Hangö i oktober 2015.


Pressmeddelande 17.6.2016

Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö

Förbindelsen från Hangö till det C-Lion1-havskabelsystem som byggts från Finland till Tyskland, tog ett stort steg, när Cinia Group Ab och en lokal västnyländsk investeringsgrupp undertecknade intentionsavtalet, som har siktet ställt på att bygga en kabelförgrening.

En grupp representanter för lokala företag samt städerna Hangö och Raseborg har 17.6.2016 undertecknat med Cinia ett intentionsavtal, där man avtalar om en intention att bygga en förgrening till Cinias nyligen färdigsställda internationella C-Lion1-havskabelsystem som löper mellan Finland och Tyskland.

Kostnadskalkylen för den nya Hangö-anslutningen till C-Lion1-kabeln  är ca 10 miljoner euro. När förgreningen förverkligas investerar en lokal grupp investerare i enlighet med intentionsavtalet 3 miljoner euro i kabelsystemet.

Hälften av det lokala beloppet investeras av Ekenäs Energi, Karis Telefon och Andelsbanken Raseborg, vardera en halv miljon euro. N3M Groups insats är 250 000 euro, Forcit, Hangö Hamn och Ekenäs Sparbank deltar med 100 000 euro var. Privatpersonerna Björn Siggberg och Olof Exell investerar vardera 100 000 euro i projektet.

Målet är, att det slutliga investeringsbeslutet och samarbetsavtalet mellan den lokala investeringsgruppen och Cinia görs under hösten 2016.

Förgreningen till Hangö är strategiskt viktig för Cinia

Den nya förgreningen erbjuder Cinia en kompletterande linje till huvudkabeln och en möjlighet att lägga upp trafik västerifrån också mer direkt i C-Lion1-kabelsystemet.

– Undertecknandet av intentionsavtalet är ett imponerande uttryck för ett exemplariskt regionalt samarbete, och en kraftig positiv signal, som gör det möjligt att omedelbart sätta i gång med att planera förgreningen till Hangö, kommenterar Ari-Jussi Knaapila, verkställande direktör för Cinia.

Enligt preliminära planer kommer Hangökabeln att vara redo för testanvändning i slutet av årt 2017, varvid den kommersiella driften kunde inledas i början av år 2018.

Vitamininjektion för lokal företagssamhet

– Det viktigaste målet för de lokala företagen och städerna är att göra regionen till en betydelsefull knutpunkt för internationell datatrafik mellan Frankfurt, Stockholm och Helsingfors, genom att ansluta Hangö udd till Cinias internationella C-Lion1-havskabel, kommenterar Henrik Ekblom, verkställande direktör för Karis Telefon.

– Anslutningen förbättrar regionens konkurrenskraft sett ur datacentralernas och den övriga växande affärsverksamhetens synvinkel. Det skapar goda möjligheter för lokala företag att växa och utveckla sin egen affärsverksamhet, betonar Frank Hoverfelt, verkställande direktör för Ekenäs Energi.

– Detta samprojekt visar också att samarbetet mellan Hangö och Raseborg samt näringslivet är på en utmärkt nivå. Framtiden ser lovande ut, kommenterar Andelsbanken Raseborgs verkställande direktör Lars Björklöf.

Hangö och Raseborg som delfinansiärer med om att stöda näringslivet

Enligt planerna ska den knappt en miljon som fattas från finansieringen skötas med Hangös och Raseborgs borgen för lånefinansiering. Städerna behandlar ärendet först i sina stadsstyrelser och fram till hösten i stadsfullmäktige.

– Hangös förgrening till C-Lion1- havskabeln skapar förutsättningar för att få helt ny modern industriell verksamhet till regionen. Det är av allra största vikt för arbetsplatserna och regionens utveckling, kommenterar Denis Strandell, stadsdirektör i Hangö.

– En ny infraled förbättrar västra Nylands konkurrenskraft kännbart. För städerna är det viktigt att prioritera det lokala näringslivets förutsättningar, ett lönsamt näringsliv inom regionen är också en stöttepelare för den offentliga förvaltningen, säger Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg.

Tilläggsuppgifter ges av:
Verkställande direktör Frank Hoverfelt, Ekenäs Energi Ab, tfn 040 579 9724
Verkställande direktör Henrik Ekblom, Karis Telefon Ab, tfn 044 744 0420
Verkställande direktör Ari-Jussi Knaapila, Cinia, tfn 050 2179
Stadsdirektör Denis Strandell, Hangö stad, tfn 050 464 1014
Stadsdirektör Tom Simola, Raseborgs stad, tfn 050 558 2270
Verkställande direktör Lars Björklöf, Andelsbanken Raseborg, tfn 040 513 6464

 
 
10.06.2016
PDF Skriv ut Skicka sidan

Ändringar i MTV-kanaler

MTV Leffa-kanalen upphör 30.6.2016. Enligt kanalbolaget erbjuder C More i fortsättningen förutom klassikerna även de nyaste serierna och de bästa filmerna. MTV Leffa har funnits med i våra kanalpaket L Premium och MIX 8 Premium, som såldes t.o.m. årets början, samt i MTV:s eget MTV Total-paket.

MTV Fakta-kanalen
försvinner från L  Premium- och MIX 8 Premium-kanalpaketen i slutet av månaden. 31.12.2016 upphör den i MTV Total-paketet.  

Förhandsinformation: Fr.o.m. september slås C More Action- och C More Emotion-kanalerna ihop till en kanal, som kommer att innehålla de båda gamla kanalernas utbud med en bredare sändningstid.

 
 
10.06.2016
PDF Skriv ut Skicka sidan

Viasat Kulta -kanalpaketet till alla Viasat Sport-kunder under juni och juli!

Fantastiska nyheter för dig, Viasat Sport-kund! Nu får du under juni och juli förutom sportinnehåll, även filmer, dokumentärer och barnkanaler som tillägg till ditt kanalpaket utan någon extra kostnad.

På filmkanalerna ser du de nyaste och populäraste filmerna från Hollywood och Norden. Sommarens premiärer är t.ex. Pixels, Ted 2, Apornas planet: Uppgörelsen och Star Wars: The Force Awakens. I dokumentärerna forskar vi i Roms gränser, italienska matens historia samt tigerungarnas liv som fötts på zoo. För barn och barnsinniga erbjuder Viasat Disney-kanaler med populära tecknade serier samt underbara Disney-filmklassiker.

Ifall du beställt Viasat Sport-kanalpaketet först nu i juni, kan du se Viasat Kulta-kanalpaketets kanaler i juli.

 
 
08.06.2016
PDF Skriv ut Skicka sidan

Sommarens första kvällstorg i Hangö ikväll

Vi deltar i kväll i sommarens första kvällstorg i Hangö. Du hittar oss och våra Hangöansvariga fiberrepresentanter i FiberHem-tältet i Östra Hamnen kl. 16–20.

Kom och kolla upp ditt eget bostadsområdes fibersituation. Så småningom börjar vi planera nästa sommars byggområden och invånarnas intresseanmälningar styr våra val i hög grad!

 
 
07.06.2016
PDF Skriv ut Skicka sidan

Förbättringsarbeten i bostadsbolags bredbandsnät utförs inatt under planerat servicearbete

Vi utför förbättringsarbeten i bredbandsnätet för bostadsbolag under det ordinarie serviceavbrottet den 8.6. Arbetena som utförs nattetid kl. 00-06 orsakar cirka 1-2 h långa avbrott i bredbandstjänsterna i dessa bostadsbolag*.
Dessutom utförs service av GPON-fibernätet. Det här förorsakar cirka 15 minuters avbrott hos våra fiberkunder i de hus som har Zhone-fiberterminal.

Vi beklagar de olägenheter som arbetena förorsakar.

*

Björknäsgatan 20 Ekenäs
Björknäsgatan 21 Ekenäs
Björknäsgatan 28 Ekenäs
Björknäsgatan 37 Ekenäs
Björknäsgatan 37 Ekenäs
Björknäsgatan 39 Ekenäs
Brunnsgatan 1 Ekenäs
Dragsviksparken 27 Ekenäs
Dragsviksparken 28 Ekenäs
Dragsviksparken 29 Ekenäs
Drottningsgatan 1 Ekenäs
Flemingsgatan 3 Ekenäs
Grev Moritzgatan 5 Ekenäs
Grönalundsgatan 3 Ekenäs
Grönalundsgatan 5 Ekenäs
Gustav Wasa gatan 7 Ekenäs
Gustav Wasagatan 21 Ekenäs
Jaktvägen 11 Ekenäs
Jaktvägen 5 Ekenäs
Jaktvägen 9 Ekenäs
Järnvägsgatan 13 Ekenäs
Ladugårdsgatan 2 Ekenäs
Ladugårdsgatan 8 Ekenäs
Prästängsgatan 1 Ekenäs
Prästängsgatan 5 a / Flemingsgatan 8 Ekenäs
Prästängsgatan 5 b Ekenäs
Prästängsgatan 7 Ekenäs
Prästängsgatan 9 Ekenäs
Raseborgsvägen 20 Ekenäs
Rönnvägen 16 Ekenäs
Skillnadsgatan 17 Ekenäs
Ystadsgatan 10 Ekenäs
Blåbärsgatan 1 Karis
Centralgatan 102 Karis
Centralgatan 66 Karis
Centralgatan 83 Karis
Forsbyvägen 21 Karis
Kyrkogatan 24-26 Karis
Köpmansgatan 28 Karis
Köpmansgatan 9 Karis
Lärkkullavägen 3B Karis
Malmgatan 3 Karis
Orrgränd 1 Karis
Stenåkersgränd 3 Karis
Stenåkersgränd 5 Karis
Stenåkersvägen 8 Karis
Strömkarlsgränd 1-3 Karis
Strömkarlsgränd 7-8 Karis
Tallmogatan 12 Karis
Tallmogatan 6 Karis
Tallmogatan 8 Karis
Tallmogränd 4 Karis
Tallmogränd 6 Karis
Tempelgatan 11 Karis
Tempelgatan 21 Karis
Orrgränd 4 Karjaa
Gamla Åbovägen 68 Pojo
Grangränd 1 Pojo
Grangränd 3 Pojo
Gumnäsvägen 2 Pojo
Gumnäsvägen 8 Pojo
Orkdalsvägen 5 Pojo
Pojovägen 1 Pojo
Pojovägen 3 Pojo
Ljunghedsvägen 1 Svartå
Ungdomsvägen 2 Svartå
Valhallavägen 8-10 Svartå
Germundbyvägen 10 Tenala
Listerbyvägen 14-16 Tenala
 
 
25.05.2016
PDF Skriv ut Skicka sidan

Kundbetjäningens NYA ÖPPETTIDER

Fr.o.m. måndagen den 30.5 kommer våra kundbetjäningspunkter i Karis och Ekenäs att vara öppna måndagar kl. 11–17 och övriga vardagar kl. 11–16. Vi betjänar per telefon, e-post och via sociala medier från kl. 9.

Våra kunder kontaktar oss allt oftare per telefon eller elektroniskt och därför flyttar vi tyngdvikten för vår kundservice till dessa medier. Om du vill träffas och t.ex. diskutera en fiberanslutning till ditt hus så kommer vi gärna överens om en infotid, vid behov också morgnar eller tidiga kvällar.

 
 

Sida 8 av 55

<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>

Ägarförmåner

 

Det lönar sig att äga Karis Telefons aktie!

 

Säkerställ vårt lokala ägande även i fortsättningen

 
Karis Telefon Ab © 2017 All rights reserved.
FO-nummer: 0202975-5
Planning & design: SydWeb