Till Fiberbredbandet hör 5 st 500 Mbit:s e-postlådor och 200 Mbit:s hemsidesutrymme. Kontakta kundtjänsten för att få dina användarkoder om du inte redan har dem. Koderna är samma som används för inloggning i Självbetjäningsportalen.

Skapa en e-postlåda

Användarkoderna du får från kundtjänsten är till ett administratörskonto med vilket du via Hantera Tjänster kan skapa och ta bort e-postlådor (e-postadresser). Observera att vid borttagning försvinner även eventuella e-postmeddelanden i e-postlådan.

Varje e-postlåda får ett eget användarnamn och lösenord, adressernas domainnamn kan fritt väljas bland dessa alternativ:

@ sboksi.fi
@ minmail.fi
@ livenet.fi
@ message.fi
@ 2me.fi
@ myhome.fi
@ mybusiness.fi
@ brev.fi
@ pikaposti.fi

Då du skapat en e-postlåda och tillhörande e-postadress kan du logga in i den antingen direkt i webbläsaren via webmail eller via ett e-postprogram.

Antalet utskick är begränsade till 100 st. per användare per timme, om gränsen överskrids hindras e-postutskicken för en stund. Varje mottagare i en e-post tolkas som ett utskick oberoende om det är fråga om utskick från en sändlista eller ett normalt meddelande.

På utgående och inkommande e-post finns en storleksbegränsning på max. 50MB för ett enskilt meddelande. För via Webmail skickade meddelanden finns en storleksbegränsning på sammanlagt 5MB för bifogade e-postbilagor.

Webmail

Med Webmailen kan du läsa och skicka e-post var som helst i världen direkt via webbläsaren utan att behöva installera något på datorn. Tjänsten är tillgänglig via Hantera tjänster. Logga in med det användarnamn och lösenord som skapats i samband med din e-postadress, inte med administratörkontots uppgifter.

E-postprogram

Du kan skapa ett konto för din nya e-postadress i Outlook Express, Mozilla Thunderbird eller motsvarande applikation genom att mata in rätt inställningar. Dessa nedan eller som PDF.  Som PDF finns även skilda instruktioner för Windows 10 och Windows Live e-postprogrammen.

Att sända e-post

Den utgående e-postservern är smtp.ktnet.fi. Servern kan användas för utgående e-post från Karis Telefons anslutningar. Det är möjligt att skicka e-post även från andra nät, ifall avsändaren autentiserar sig i samband med avsändningen.

Erbjudna SMTP- och MESSAGE SUBMISSION –anslutningsmetoder:

Anslutningsmetod  Port  Kryptering  Autentikering 
SMTP 25 - -
SUBMISSION 587 - AUTH *


* Autentisering obligatorisk. Stödd autentiseringsmetod är LOGIN AUTH. Avsändaradressens riktighet granskas i samband med sändning av e-post. Om avsändarens adress inte kan identifieras, förmedlas inte meddelandet vidare.

Att läsa e-post

För inkommande e-post stöder systemet POP3- samt IMAP4 anslutningsmetoder, den största skillnaden mellan dessa ligger i antalet mappar samt lagring av meddelanden på servern. För vanligt bruk rekommenderar vi IMAP4.

Då man använder POP3 har man tillgång till endast en mapp, och meddelandena raderas vanligen från servern då man laddar ned dem. Därmed blir det svårare att använda e-postlådan från flere maskiner.

Då man använder IMAP4 kan man använda sig av flera mappar, varav den inkommande posten anländer till en mapp vid namn INBOX. E-postmeddelandena lagras alltid på servern. Detta betyder att posten kan läsas från flera maskiner och via webmail så att samma meddelanden är synliga hela tiden. En del applikationer kan även spara en lokal kopia av e-postmeddelandena.

Inkommande e-postservern är mail.ktnet.fi, den använda porten beror på anslutningsmetoden.

Anslutningsmetod  Kryptering  Port
POP3 - 110
IMAP4 - 143

 

Inkommande e-post filtreras med ett noggrant heuristiskt filter för skräppost. Meddelanden som klassificerats som skräppost styrs till användarens spam-mapp. Meddelanden i spammappen sparas i 60 dagar, varefter de förstörs automatiskt. Spam-mappen kan nås via Webmail, samt via IMAP-e-postapplikationer. Om kunden använder POP3-e-postapplikation nås spam-mappen via Webmail.

Hemsideutrymme

Hemsidans adress är i formen http://hemportalen.fi/användarnamn, det här går inte att ändra.

För att ta i bruk hemsidorna ska du gå till väga enligt följande:

  • Startsidan skall ha filnamnet index.htm eller index.html
  • Ta med hjälp av ett ftp-program (t.ex. FlashFXP, WS-FTP, AtomFTP) kontakt till adressen hemportalen.fi, använd administratörkontots användarnamn och lösenord för inloggningen
  • Flytta över sidorna till servern och stäng ftp-programmet
  • Gå till adressen http://hemportalen.fi/användarnamn och kontrollera att dina sidor syns på rätt sätt