Torsdagen 31.1 kl. 11-14
Fredagen 1.2 stängt

Våra återförsäljare, felanmälan och helpdesken betjänar som normalt. Vi beklagar eventuella olägenheter detta medför och öppnar dörrarna normalt igen måndagen den 4.2.

MTV Finland HD och TLC HD hör från och med 15.1.2019 till vårt kanalutbud.

MTV Finland HD är samma kanal som MTV på kanalplats 60, men i HD-format. HD-versionen syns i fortsättningen på kanalplats 61. Till kanalens programutbud hör bland annat amerikanska reality- och dramaserier.

TLC HD kan ses på kanalplats 31 och är HD-versionen av TLC som hittas på kanalplats 11. TLC är en färggrann underhållningskanal riktad främst till unga kvinnor. Programutbudet består av energisk underhållning och du får en inblick i andra verkligheter, levnadsöden och kulturer. Förutom att drömma om bröllop så får du frossa i kakor och bli inspirerad av mode.

De flesta mottagarna hittar automatiskt nya kanaler. Om kanalerna inte kommer fram automatiskt, gör då en ny kanalsökning och/eller återhämta fabriksinställningarna.

Vårt fibernät i västnyland klarade sig bra i den senaste Aapeli-stormen. Det uppkom inga skador på varken kablar eller teknisk utrustning. Det är utmanande för alla parter när kablarna grävs ned i marken, men belöningen kommer när stormarna viner! Vi har även har elsäkrat våra centraler, vilket betyder att fibertjänsterna hålls i gång även under elavbrott.

Om du har tillgång till en reservströmkälla såsom UPS eller generator att förse fiberterminalen med ström så kan du alltså använda fibertjänsterna även vid elavbrott! Vid användning av generator bör du försäkra dig om att den lämpar sig för matning av känslig elektronik.

Läs Yles artikel: Ett längre strömavbrott slår ut samhället på 48 timmar. Är du förberedd?

Vill du veta mera om kanalpaketens innehåll? Läs här eller se i vår kanalbroschyr.

Alla våra kanalpaket nu utan öppningsavgift (norm. 30,50 €)!

Vi tackar våra kunder och samarbetspartners för det gångna året!
Vi förbereder oss nu för julfirandet och håller våra betjäningspunkter stängda under julhelgen. Felanmälningen dejourerar trots det.

I mellandagarna betjänar vi normalt, utom på Nyårsafton, då stänger vi kl. 14.

Banner Jul 1024x768px

Pressmeddelande 12.12.2018

Sven Holmbergs porträtt avtäcktes 10.12.2018 i närvaro av representanter för Karis Telefons förvaltningsråd, styrelse, VD och ledningsgrupp samt porträttets konstnär Camilla Pulkki.

Henrik Lindholm som suttit i bolagets försvaltningsråd konstaterade i sitt porträttal att Sven Holmberg har visat sig vara både påläst, engagerad och resultatinriktad. Hans inkluderande sätt att jobba har gjort att man trivs och har lätt att samarbeta med honom. Detta kompletterat med en vilja att ställa upp för det allmänna har gett goda resultat.

Vidare konstaterar Lindholm att för den operativa ledningen är det viktigt med en styrelse som stöder och har klara målsättningar. Här har styrelsens ordförande en central roll, vilket är av största vikt när styrelsen skall ta ställning till olika vägval i verksamheten.

Under den utveckling och de förändringar som skett under den senaste tiden inom Karis Telefon, vilket gjort västnyland till en av de ledande regionerna när de gäller fasta fiberoptiska nät till hem och företag, har det varit till fördel att ha en ordförande med de egenskaper och den kunskap som Sven Holmberg besitter. Holmberg som nu fortsätter som medlem i Karis Telefons förvaltningsråd har en lokal förankring och regional utblick samt också vid behov en nationell syn vilket är till nytta och gagn för Karis Telefon konstaterade Lindholm.


Sven Holmbergs medlemskap i Karis Telefons styrelse och förvaltningsråd:
Styrelse suppleant i Karis Telefon 29.5.1985-25.5.2000
Styrelsemedlem i Karis Telefon 26.5.2000-10.12.2008
Styrelseordförande i Karis Telefon 11.12.2008 - 25.9.2018
Invald i Karis Telefons förvaltningsråd 26.9.2018 –

Konstnären Camilla Pulkki och Sven Holmberg vid sitt porträtt 10.12.2018 foto Henrik Ekblom

På bilden Sven Holmberg och konstnären, Svens dotter Camilla Pulkki

 

Tilläggsinformation:
Sven Holmberg, tel. 040 510 3760
Konstnären Camilla Pulkki, tel. 0440 876 324
VD för Karis Telefon Henrik Ekblom. tel. 044 744 0420

I fortsättningen kan du se på golf via andra C More-kanaler och -streamingtjänst

C More sänder världens bästa golf även 2019, trots att den skilda C More Golf HD-kanalen upphör 31.12.2018. PGA Tour visas som förut på C More Sport-kanalerna och C More-streamingtjänsten.
PGA Tour rullar på så gott som hela året. Direktsändningar visas från varje tävling torsdag till söndag. Till årets höjdpunkter hör bl.a. The Players Championship, som kallas ”den femte Major-turneringen”. I PGA Tour deltar praktiskt taget alla bästa spelare i världen.

Du har väl också märkt, att du får användningsrätt till motsvarande C More-streamingtjänst, när du nu beställer C More-kanalpaket av oss med tidsbundet avtal. Du får alltså mera innehåll och kan se på det var som helst!
I C More-streamingtjänsten finns många inhemska seriers originalproduktioner, nordiska deckare, populära sportsändningar live (alla matcher ryms inte med på kanalerna!) samt bl.a. F1-godbitar.

Vi erbjuder alla våra fiberkunder i egnahem den bästa gigahastighet någonsin. Nya Fiberbredband 1000M:s maximi nedladdningshastighet är 1000 Mbit/s och sändningshastighet 200 Mbit/s. Med den här kan du utan tvekan ladda ner allt du vill ha från webben, arbeta smidigt och spela fast med hela kompisgänget. Stockar garanterat inte!

Priset för FiberHem-paketet (inkl. även Kabel-tv-tjänst och TV-kort) är 89,90 €/mån och enbart för Fiberbredbandstjänsten 84,90 €/mån.

Observera att sådana här hastigheter uppnår du genom att ansluta din dator till fibermodemet med Ethernet-kabel och att din dator har tillräckligt med kapacitet. Speciellt för familjer med flera storkonsumenter är den här den rätta internettjänsten! Trådlöst kommer du tyvärr inte att nå sådana här hastigheter utan mera avancerade apparater.

1000M 1024x768px 2

När du beställer C More-kanalpaket av oss med tidsbundet avtal, får du användningsrätt även till motsvarande C More-streamingtjänst. Du får alltså mera innehåll och kan se på det var som helst!

Förmånen ingår i C More Total- och C More Sport-paketens 6 och 12 månaders kampanjer:

C More Sport en månad 0 €, varefter abonnemanget fortsätter till normalpris 24,95 €/mån. Erbjudandet förutsätter 6 månaders tidsbundet avtal. 

C More Sport två månader 0 €, varefter abonnemanget fortsätter till normalpris 24,95 €/mån. Erbjudandet förutsätter 12 månaders tidsbundet avtal. 

C More Total en månad 0 €, varefter abonnemanget fortsätter till normalpris 29,95 €/mån. Erbjudandet förutsätter 6 månaders tidsbundet avtal. 

C More Total två månader 0 €, varefter abonnemanget fortsätter till normalpris 29,95 €/mån. Erbjudandet förutsätter 12 månaders tidsbundet avtal.

C More Sport och Viasat Urheilu en månad 0 €, varefter abonnemanget fortsätter till normalpris 49,95 €/mån. Erbjudandet förutsätter 6 månaders tidsbundet avtal.

I C More-direktuppspelningstjänsten finns många inhemska seriers originalproduktioner, nordiska deckare, populära sportsändningar live (alla matcher ryms inte med på kanalerna!) samt bl.a. F1-godbitar =)

Du kan se på C More via iOS- och Android-mobilapparater, Windows- och Mac-datorer samt en del smart-tv-apparater. Om tv:n inte har C More-applikation, kan du få tjänsten synlig genom att använda t.ex. Chromecast eller Apples Airplay.
Du kan använda ditt C More-konto i max två apparater samtidigt. Förutom de här två kan du dessutom samtidigt se på C More-kanalpaketet via kabel-tv:n.

Du kommer väl ihåg, att till alla våra Viasat-kanalpaket hör även Viaplay!C More brand logo red

Ingåborna erbjuds nu möjlighet att stiga till de finländska kommunernas toppnivå när det gäller tillgång till fasta förbindelser. Snabba och funktionssäkra fiberbaserade internetförbindelser är en viktig källa till tillväxt och säkrande av kommunens framtid. De möjliggör distansarbete, företagsverksamhet och alla nytto- och underhållstjänster, t.ex. hälsotjänster, i vårt allt mera digitaliserade samhälle. Inte heller ett fungerade 5G-nät kan byggas på området utan ett rejält fiberbaserat ”rotsystem”. I synnerhet en bra 5G-hörbarhet inomhus förutsätter fiber ända fram till fastigheten.

Det lokala fiberbolaget Karis Telefon, som ägs av västnylänningarna, är intresserat av att bygga ett optiskt fibernät i hela Ingå, både till centrum och på glesbygden. Bolaget har byggt fiber till hemmen och företagen i Raseborg och Hangö redan i tio års tid.

I Ingå har Karis Telefon det här året byggt fibernät i Degerby, på Barölandet, vid Grönkullavägen och till de nya tomter kommunen planerat. Tidigare har fiber byggts på Söderkulla-Fagervik-området, Betesmarken och till flere bostadsbolag. Tillsvidare har vi investerat en miljon och det är meningen att vi fortsätter investera under nästa och kommande år, och försäljningen för år 2019 är redan igång på några områden i centrum. Dessutom är det meningen att sälja anslutningar på Västankvarn-Tallbacka-Gumböle-området, där kabeln grävs i samarbete med elbolaget, och på det första området i Täkter.

I Ingå kommun är en rätt stor del av fastigheterna belägna på glesbygden, där investeringarna blir höga bl.a. på grund av långa avstånd. Fiberbygget i Ingå som Karis Telefon är redo att investera i är i sin helhet av storleksklassen ca 10 miljoner euro, en satsning som förutsätter att ett tillräckligt antal beställningar fås in från både centrum och glesbygd.

Kommundirektör Robert Nyman, kommunfullmäktiges ordförande Robert Lemström och tekniska direktören Peter Bergman besökte Karis Telefon i slutet av oktober. De uppmuntrar nu alla kommuninvånare att anmäla sitt intresse angående fiberanslutningar, så att hela kommunen får fiber under kommande år. På bilden även Patrik Gustafsson, Jonna Kankaanpää och Henrik Ekblom från Karis Telefon.

Läs Ingå kommuns pressmeddelande

Gruppfoto webb