Pressmeddelande 7.10.2020

Telekomföretagen som hör till Finnet-förbundet har för avsikt att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba fibernätet.

Digitala tjänster, distansarbete och distansutbildning blir allt vanligare och växer med en accelererande takt. Den kontinuerliga tillväxten av datatrafik samt de långa avstånden, varierande terrängen och väderleksförhållandena i Finland fastställer höga krav på digital infrastruktur.

Pressmeddelande 30.9.2020.

C-Fiber Hanko Oy fördjupar sitt samarbete med finska Cinia Oy genom att bli delägare i Cinia Alliance Oy. Cinia Alliance planerar och utvecklar tillsammans med ryska MegaFon en arktisk havsfiberkabel längs nordostpassagen från Europa till Asien.

Den planerade över 10 000 km långa arktiska kabeln skulle skapa en helt ny datatrafikled mellan världsdelarna som skulle förbättra, komplettera och trygga redan befintliga dataförbindelser. Projektets lönsamhet som helhet utvärderas som bäst och byggnadsskedet kan enligt nuvarande plan inledas år 2022.

Arctic Connect-havskabeln planeras landstiga i norra Norge, varifrån kabeln ska förgrenas till olika delar av Europa. C-Fiber Hanko Oy:s målsättning är att få en av förgreningarna att gå via Hangö udd, vilket ytterligare skulle förstärka Hangö udds position som en knutpunkt för internationella dataförbindelser.

Denna vecka kan du komma och diskutera med oss i Sjundeå och Ingå. 

Kundtjänstpunkterna i Karis och Ekenäs är stängda fredagen den 25.9. på grund av personalens rekreationsdag. 

Kundtjänsten betjänar per telefon 9 - 11.30. Vi betjänar normalt igen på måndagen. 

Felanmälningar kan lämnas in dygnet runt och våra återförsäljare betjänar normalt.

Telia Liigapassi –  kanalpaketet som bjuder på hela FM-ligasäsongen 2020-21.

Nu kan du lyssna på det första avsnittet av vår podcast. Det första avsnittet berättar om telefonen och hur den når Finland och Västnyland, de första utmaningarna och satsningarna, stabilitet och stora investeringar, telefonanslutningar, nya kablar och en första automatisering. Hundraårshistoriken "Från telefonstolpar till fiberkablar" är skriven av Christoffer Holm.

Lyssna här: 1. Ett företag för regionens bästa | 1920 - 1938

Pressmeddelande 4.9.2020.

För Ingå kommun är förbättrandet av trafiksäkerheten på stamväg 51 av högsta prioritet och kommunen jobbar med detta på flera fronter. Ett av projekten, det intelligenta vägprojektet Route 51, har fått en stark aktör bakom sig då VTT, som följt projektet en längre tid, visat intresse av att föra projektet vidare.

Projektet har sedan tidigare drivits av Ingå kommun i samarbete med Karis Telefon och Raseborgs Energi. Även Nokia och Destia samt många andra har varit med i det förberedande arbetet.

Hundraårsjubileet till ära publicerar vi kontinuerligt blogginlägg som behandlar aktuella ämnen. Läs Johans blogginlägg om cybersäkerhet.

Här har vi samlat höstens utbud på C More och V sport, series & film -kanalerna.

Vill du få en inblick i fiberprojektets nätbyggnadsprocess; från planeringsstadiet till att fiberkabeln grävs fram till de hus som beställt fiberanslutning? Se vår nya nätbyggnadsvideo!

Väntar du på att få fiberanslutningen installerad, eller är annars bara nyfiken på hur installationen går till i ditt hem? Se vår nya heminstallationsvideo!

Mer information om grävningarna och installationen hittar du här.