Karis Telefon -koncernen är medlem i Finnet-förbundet och Suomen Seutuverkot ry. Bolaget som ägs av sina telefon- och optofiberabonnenter erbjuder ICT-tjänster åt konsumenter, företag, samfund och operatörer. Sedan 2008 har vi fokuserat på fibertjänster samt byggandet av fibernät i Raseborg, Hangö och Ingå, där våra konsumentkunder finns. Våra företagskunder finns på en sträcka från Helsingfors till Hangö. Kunderna betjänas i Karis och Ekenäs, och även i av vår återförsäljare i Hangö.

Det lokala telefonbolaget grundades den 26 oktober 1920, då målsättningen var att få fungerande telefonförbindelser. I dag är verksamheten mångsidigare och förmedlaren av information, rörlig bild och tal står inför helt nya utmaningar. Det gamla koppartelefonnätet skall ersättas med ett modernt optiskt fibernät som når alla hem i Raseborg och Hangö. Utbyggnaden av fibernätet har även påbörjats i Ingå och Sjundeå. Målsättningen är att alla nya fiberabonnenter även skall bli bolagets aktieägare. På det sättet säkerställs att bolaget även i fortsättningen ägs lokalt och fortsätter att arbeta för det lokala samfundets välfärd.

 MG 4628 web