F-Secure har skickat mejl åt alla nuvarande KEY-kunder, där det berättas om förnyandet av tjänsten. Mejlet innehåller en installationslänk, som styr dig till att installera den nya appen ID PROTECTION. I mejlet finns även en länk till F-Secures supportsida, där det finns mer ingående instruktioner för installation och ibruktagande. 

Läs F-Secures informationsmeddelande här: F-Secure ID PROTECTION ersätter KEY i TOTAL-tjänsten

Installationen går smidigt så här:

  1. I den enhet du vill installera den nya appen i: öppna installationsmejlet som F-Secure skickat.
  2. Tryck på installationsknappen.
  3. Installera programvaran och följ instruktionerna.


Du kan också installera tjänsten i en ny enhet genom att logga in i MyF-Secure -portalen. 

Förhindra identitetsstöld med ID PROTECTION

  • Övervakning dygnet runt – F-Secure meddelar dig genast om dina personuppgifter finns med i en dataläcka.

  • Varningar och vägledning – Expertråd med åtgärder för varje typ av personuppgift ifall din information läcker via ett dataintrång.

  • Lösenordshantering – Ett svagt lösenord kan resultera i identitetsstöld och kontoövertagande. Med IDP skapar du starka lösenord, lagrar dem säkert och får åtkomst till dem var som helst.

LÄS MER | LOGGA IN | BESTÄLL