Karis Telefons Bredbandstelefon är en modern VoIP-tjänst (Voice over Internet Protocol), där ljud överförs i realtid över internet. Bredbandstelefon är en tilläggstjänst till FiberHem-paket eller Fiberbredband.

Tjänsten kräver en tonvals telefon, som inte ingår i anslutningens pris. Telefonapparaten kopplas till samma fiberterminal som datorn. Ifall terminalen inte har ett telefonuttag krävs en adapter, den säljs då skilt. Kontakta kundtjänsten för att få inloggningskoder till VoIP-portalen.

VoIP-portalen  Grundavgifter och samtalspriser