Karis Telefons Bredbandstelefon är en modern VoIP-tjänst (Voice over Internet Protocol), där ljud överförs i realtid över internet. Bredbandstelefon är en tilläggstjänst till FiberHem-paket eller Fiberbredband.

Telefonapparaten kopplas till samma modem som datorn. Tjänsten kräver en tonvals telefon, den ingår inte i anslutningens pris. Du kan behålla ditt nuvarande 019-nummer

Prislista - Telefonanslutningar och samtal

Prislista - 00-Utlandssamtal

 MG 4858 web