Finnet-liitto ry teetti Kantar Finlandilla tutkimuksen paikallisten valokuituyhtiöiden mielikuvista joulukuussa 2023. Tutkimukseen vastasi yli 2 300 kuluttajaa, joilla on kotona käytössään valokuituyhteys. Karjaan Puhelin on osa Finnet-ryhmää. 

Tutkimuksesta selvisi, että Finnet-yhtiöiden valokuituasiakkaista 86 % on tyytyväisiä omaan valokuituyhtiöönsä – Karjaan Puhelimen tyytyväisyystaso on huikeat 97 %! 

Valokuituyhtiön valintaan vaikuttaa eniten tarjottu hinta ja saatavuus paikalliselta toimijalta. Finnet-liiton jäsenyhtiöillä on syytä hymyillä. Peräti 82 % asiakkaista koki, että meidät on helppo tavoittaa. Lisäksi lähes kahdeksan kymmenestä vastaajasta arvioi, että olemme palveleva kumppani, joka pitää lupauksensa.

Paikallisuus on lisäarvo  

Valitse paikallinen kumppani. Paikallinen kumppani ymmärtää paikalliset tavat ja haasteet paremmin kuin kukaan muu. Yli 90 % vastaajista pitää valokuituyhtiön valinnassa tärkeimpinä ominaisuuksina luotettavaa kumppania, sopivaa hintaa ja vaivatonta asiointia.

Mutta, tiedätkö mikä tekee Finnet-yhtiöstä erityisen? Puolet asiakkaista kokevat saavansa lisäarvoa paikallisuudesta. Se näkyy konkreettisesti luotettavuudessa, palvelunopeudessa ja vaivattomuudessa myös silloin, kun kohtaat ongelmatilanteita. Valitsemalla paikallisen kumppanin saat enemmän kuin vain palvelun – saat paikallista asiantuntemusta ja sitoutumista. Paikallinen kumppani pitää lupauksensa. 

Luottamus ja alueiden elinvoima ovat Finnet-yhtiöiden toiminnan lähtökohtia 

Finnet-yhtiöiden jo usean sukupolven mittainen menestys rakentuu luottamukseen, alueellisen elinvoiman tukemiseen ja kestävään liiketoimintaan. Tässä toimintamallissa maksimaalisen voiton tai muu pikavoittojen tavoittelu eivät ole toiminnan keskiössä, vaan luotettavuus, laatu ja vastuullisuus ovat tärkeitä arvoja.  

Valokuitu on vastuullisin valinta 

Kaiken kaikkiaan valokuidun käyttäjät ovat tyytyväisimpiä netin käyttäjiä. 95 % suomalaisista on tutkitusti tyytyväisiä omaan valokuituyhteyteensä. Valokuitu takaa huippunopean, pätkimättömän netin kodin tarpeisiin. Valokuitu on myös vastuullisin ja pitkällä aikavälillä edullisin tiedonsiirtotekniikka nykyisille ja tuleville palveluille.

Vuonna 2023 Green Carbonin tekemän selvityksen mukaan valokuituliittymän hiilidioksidipäästöt koko vuodelta ovat samaa luokkaa kuin ajaisit autolla noin 35 kilometriä. Valokuidun hiilidioksidipäästöt ovat niin vähäiset, että ne vastaavat vain puolta promillea keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä.  

Lisäksi valokuidun käyttöikä on yli 50 vuotta. Siksi hankintapäätöstä tehdessäsi on hyvä pohtia, keneltä valokuituliittymän tilaat. Ostatko valokuituliittymän toimijalta, jonka koko olemassaolo perustuu siihen, että kansainvälinen pääoma on etsinyt mahdollisimman hyvää tuottokohdetta vai ostatko liittymän toimijalta, jossa asiakkaat voivat olla omistajina ja päätöksenteko perustuu asiakkaiden edun sekä paikallisen lisäarvon kasvattamiseen?

Valitsemalla Finnet-yhtiön (esim. Karjaan Puhelimen) valitset paitsi huippunopean valokuituyhteyden myös sitoutuneen kumppanin, joka tekee arjestasi sujuvampaa ja yhteyksistäsi luotettavia.

Asiakkaiden kuva Karjaan Puhelimesta

Tutkimukseen vastasi monen alan yrityksen asiakkaat, ja vastauksista päätellen, Karjaan Puhelimen asiakkaat ovat kaikista tyytyväisimpiä operaattoriinsa. Vastaajista 97 % ovat tyytyväisiä Karjaan Puhelimeen – heistä 73 % kertovat olevansa todella tyytyväisiä ja 24 % ovat tyytyväisiä.

Karjaan Puhelin suoriutuu erittäin hyvin asiakkaiden kokemuksen mukaan paikallisena toimijana, lähestyttävyydessä ja palvelevana sekä asiantuntevana. Asiakkaiden kuva Karjaan Puhelimesta on, että se on paikallinen yhteistyökumppani, joka tarjoaa henkilökohtaista palvelua. Heidän mielestänsä palvelutarjonta vastaa heidän tarpeitaan. Valtaosa vastaavista ovat sitä mieltä, että yhteistyö on luotettavaa, ja asioiden hoitaminen on nopeaa ja joustavaa.