Lehdistötiedote 19.10.2022

Lasten ja nuorten ruutuaika lisääntyy jatkuvasti. Länsiuusmaalaiset toimijat haluavat tehdä netin turvallisemmaksi ajanviettopaikaksi.

Uusi paikallinen videosarja opastaa nuoria turvalliseen netin käyttöön

Karjaan Puhelin on yhdessä Folkhälsanin ja Raaseporin kaupungin sivistystoimen kanssa tuottanut videosarjan, jonka tarkoituksena on opettaa nuoria käyttämään nettiä ja sosiaalista mediaa oikealla tavalla. Videoiden teemoina ovat mm. netiketti, kiusaaminen, groomaus ja lähdekritiikki. 

Karjaan Puhelin käynnisti projektin lähes vuosi sitten. Materiaali on nyt julkaistu yhtiön kotisivuilla ja sitä tullaan käyttämään Raaseporin kaupungin kouluissa. Projektin ”Lapset ja netti” tarkoituksena on parantaa nuorten mediataitoja sekä antaa neuvoja usealla osa-alueella.

Kahdeksan animoidun, informatiivisen videon aiheina ovat mm. netiketti, kiusaaminen netissä, materiaalin jakaminen sekä lähdekritiikki ja väärä tieto netissä. Myös groomauksesta, eli siitä että aikuinen ottaa yhteyttä lapseen seksuaalisessa tarkoituksessa netissä, on tehty oma videonsa. Tarpeen tällaiselle materiaalille, ja yleisesti huolen nuorten hyvinvoinnista, toi esiin Raaseporin kaupungin vapaa-ajan päällikkö Fredrika Åkerö.

- Lähdimme Karjaan Puhelimella miettimään, kuinka voisimme auttaa. Nuorten asiathan ovat meidän kaikkien asioita. Paikallisena toimijana kannamme tietynlaista vastuuta yhteiskunnasta ja haluamme työskennellä alueemme hyväksi. Kaikki lähti liikkeelle nopeasti, projektiin varattiin tarvittavat resurssit ja aloimme kasata projektiryhmää, kertoo Johan Nygård, Karjaan Puhelimen tekninen päällikkö.

Tavoitteena keskustelu

Johan Nygård nostaa esiin, kuinka netti ja digitaaliset palvelut kuuluvat lasten arkipäivään yhä nuoremmasta iästä lähtien.

- Meidän on näytettävä esimerkkiä ja tuettava lapsia, kun he kehittävät digitaalisia mediataitojaan. Toivottavasti onnistumme näin luomaan myös netistä turvallisemman ja mukavamman ympäristön, ja siten parantamaan nuorten hyvinvointia.

Vaikka materiaalissa esiintyy meille länsiuusmaalaisille tuttuja paikkoja ja selostajien äänet ovat meille tutut, on se vapaasti käytettävissä koko maassa. Videot on suunnattu lapsille 3. vuosiluokasta eteenpäin. Videosarja on julkaistu sekä suomeksi että ruotsiksi ja se on jaettu oppitunneille sopiviin lyhyihin jaksoihin, jotta opettajalle jäisi riittävästi aikaa käsitellä aihetta oppilaiden kanssa.

- Jaksot sisältävät luotettavaa lapsille ja nuorille suunnattua tietoa, mutta myös huoltajat hyötyvät varmasti niiden näkemisestä. Parasta on, jos ne synnyttävät keskustelua lasten ja aikuisten välille, sanoo Raaseporin suomenkielisten koulujen opetuspäällikkö Jari Salminen.

Videoiden lisäksi projektiryhmä on tuottanut tukimateriaalia ja kysymyksiä keskustelun tueksi, sekä vinkkejä muusta materiaalista, jota opettaja voi käyttää syventyäkseen aiheisiin. Elisabet Ehrstedt, ruotsinkielisten koulujen opetuspäällikkö, on samoilla linjoilla Jari Salmisen kanssa.

- Materiaali tarjoaa hyvän pohjan luokissa käytäville keskusteluille sosiaalisesta mediasta ja netistä. Toivon koulujen käyttävän materiaalia myös vanhempainilloissa, sillä luulen myös vanhempien tarvitsevan lisätietoa aiheista ”työssään” vanhempana, sanoo Ehrstedt.

Yhteiskunnallista hyötyä

Ainutlaatuiseen yhteistyöhön on osallistunut iso projektiryhmä sivistystoimesta, Folkhälsanilta ja Karjaan Puhelimelta. Folkhälsanin asiantuntija Tove Ajalin on tyytyväinen.

- Videot ja tukimateriaalit ovat tärkeän teeman äärellä tehdyn hienon yhteistyön tulosta. Ruutuaika on iso osa lasten ja nuorten arkea, ja tämä projekti tukee turvallista online-ajan viettämistä.

Osarahoittajina projektissa ovat toimineet Osuuspankki Raasepori sekä paikalliset Lions-klubit Tammisaari, Karjaa ja Tenhola-Bromarf. Tammisaarelaisyritys Multifoto on toteuttanut videot Johan Ljungqvistin johdolla ja käsikirjoituksesta on vastannut Christoffer Holm. Äänensä videoille ovat antaneet Tove Virta sekä Janne Grönroos.

- Meille projekti on ollut vaativa mutta myös erittäin antoisa. Tällaisten yhteiskunnallisesti tärkeiden tuotantojen tekeminen ilahduttaa todella, kertoo Ljungqvist.

Jaksot käsittelevät niin vakavampia aiheita kuin kevyempiäkin näkökulmia. Sisältö on asiapitoista, mutta se esitetään huumorilla höystettynä.

Videosarja julkaistaan keskiviikkona 19.10.2022.

PROJEKTI LAPSET & NETTI 


Projekti Lapset ja netti

Aloitteen tekijät: Karjaan Puhelin: Johan Nygård, tekninen päällikkö, Janina Kronlund, markkinointikoordinaattori, Jonna Kankaanpää, myynti- ja markkinointipäällikkö, Raaseporin kaupunki: Fredrika Åkerö, vapaa-ajan päällikkö.

Muu projektiryhmä: Folkhälsan: Tove Ajalin, asiantuntija, Raaseporin kaupungin sivistystoimi: Elisabet Ehrstedt, opetuspäällikkö, ruotsinkieliset koulut, Jari Salminen, opetuspäällikkö, suomenkieliset koulut sekä aamu- ja iltapäivätoiminta, Sebastian Berg, nuoriso-ohjaaja.

Tuotanto: Multifoto: Johan Ljungqvist, tuottaja, Christoffer Holm, käsikirjoitus, Paul Söderholm, animaatiot, Albin Ljungqvist, editointi, Jesper Söderström, äänet.