Lehdistötiedote 12.12.2018

Sven Holmbergin muotokuva paljastettiin 10.12.2018. Läsnä tilaisuudessa olivat edustajat Karjaan Puhelimen hallintoneuvostosta, hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä muotokuvan maalannut Camilla Pulkki.

Karjaan Puhelimen hallintoneuvostossa istunut Henrik Lindholm piti puheen muotokuvan paljastustilaisuudessa ja totesi Sven Holmbergin osoittautuneen sekä sivistyneeksi, sitoutuneeksi että tulossuuntautuneeksi puheenjohtajaksi. Hänen osallistava työskentelytapansa on saanut kaikki viihtymään ja tehnyt yhteistyön helpoksi. Tämä yhdistettynä haluun työskennellä yleisen hyvän eteen on johtanut hyviin tuloksiin.

Edelleen Lindholm totesi, että operatiiviselle johdolle on tärkeää, että hallitus tukee sen työtä ja asettaa selkeät tavoitteet. Tässä on hallituksen puheenjohtajalla keskeinen rooli, mikä on ensisijaisen tärkeää hallituksen ottaessa kantaa yrityksen toimintaan sen tärkeissä tienristeyksissä.

Karjaan Puhelimen viimeaikainen kehitys ja muutokset ovat tehneet Länsi-Uudestamaasta yhden maamme johtavista alueista kiinteiden kuituverkkojen suhteen. Tänä aikana puheenjohtaja Sven Holmbergin ominaisuuksista ja tiedoista on ollut paljon etua – Hänellä on paikallistuntemusta, alueellinen näkökulma sekä tarvittaessa myös kansallista näkemystä, mistä on yhtiölle suuri hyöty. Nyt Holmberg jatkaa Karjaan Puhelimen hallintoneuvostossa.


Sven Holmberg Karjaan Puhelimen hallituksessa ja hallintoneuvostossa:
Hallituksen varajäsen 29.5.1985 - 25.5.2000
Hallituksen jäsen 26.5.2000 - 10.12.2008
Hallituksen puheenjohtaja 11.12.2008 - 25.9.2018
Hallintoneuvoston jäsen 26.9.2018 -

Konstnären Camilla Pulkki och Sven Holmberg vid sitt porträtt 10.12.2018 foto Henrik Ekblom

Kuvassa Sven Holmberg ja Svenin tytär, taiteilija Camilla Pulkki


Lisätiedot:
Sven Holmberg, puh. 040 510 3760
Taiteilija Camilla Pulkki, puh. 0440 876 324
Karjaan Puhelin Oy:n TJ Henrik Ekblom, puh. 044 744 0420