Tiesitkö, että Karjaan Puhelin on asiakkaidensa omistama yhtiö? Auta meitä säilyttämään paikallinen omistuksemme. Mikäli harkitset osakkeemme myymistä, otathan yhteyttä asiakaspalveluun.

Paikallisena kaksikielisenä toimijana haluamme edistää kotiseutumme elinympäristön elinkelpoisuutta ja kilpailukykyä sekä tuoda seudullemme ja osakkeenomistaja-asiakkaillemme lisäarvoa tarjoamalla tietoverkkoinfrastruktuuria, monipuolisia palveluja, osaamista sekä työpaikkoja. Ensisijaisena tehtävänämme verkko-operaattorina on nyt tarjota moderneja, tehokkaita kuituyhteyksiä osakkeenomistaja-asiakkaillemme sekä muihin seudun koteihin, yrityksiin ja kuntiin. Haluamme säilyttää omistuksen paikallisissa käsissä, jotta yhtiössämme valta säilyy ja hyödyn saavat paikalliset, palveluitamme käyttävät kuituosakeliittymän omistaja-asiakkaat.

Ostamme ja välitämme osakkeitamme eteenpäin uusille paikalliselle kuituasiakkaallemme. Näin varmistamme omistuksemme ja yhtiömme paikallisuuden jatkossakin!

Usein kysytyt kysymykset osakkeesta

Karjaan Puhelin Oy:n osakkeista

Yhtiön pääasiallinen tavoite yhtiöjärjestyksen mukaan on tuottaa palveluja osakkeenomistaja-asiakkaille, jotka käyttävät yhtiön kuituosakeliittymiä. Karjaan Puhelin toimii pitkälti osuuskuntaperiaatteiden mukaisesti.

Osakekirja oikeuttaa kuituosakeliittymään ja koostuu joko

  • 15 A-osakkeesta ja 15 B-osakkeesta, tällaisella osakekirjalla on yhtiökokouksessa yhteensä 315 ääntä tai
  • 30 F-osakkeesta, tällaisella osakekirjalla on yhtiökokouksessa yhteensä 150 ääntä.

Jos asiakas myy osakekirjansa, sulkee yhtiö liittymän voimassa olevien sopimusehtojen mukaisesti.

Yhtiökokouksissa pätee äänileikkuri, kukaan ei voi edustaa enempää kuin viidesosaa kaikista yhtiökokouksessa edustetuista äänistä.

Osakekirja, joka koostuu 15 A-osakkeesta ja 15 B-osakkeesta voidaan myydä vapaasti, mutta mikäli ostajalla ei ole tai hän ei ota käyttöön kuituosakeliittymää, B-osakkeet muunnetaan A-osakkeiksi. Tällöin osakekirjan äänimäärä yhtiökokouksessa laskee 30:een.

Osakekirja, joka koostuu 30 F-osakkeesta, voidaan hallituksen hyväksynnällä myydä, tosin vain ostajalle, jolla on tai joka ottaa käyttöön kuituosakeliittymän.

Osakekirja, joka koostuu 30 F-osakkeesta, on yhtiöjärjestyksen mukaan arvoltaan noin kymmenesosa 15 A-osakkeen ja 15 B-osakkeen tai 30 A-osakkeen arvosta.

Osinkoja tai yhtiön varallisuutta jaettaessa F-osakkeet oikeuttavat kymmenesosaan A- tai B-sarjan osakkeiden saamista summista.

Tarkemmat tiedot löytyvät Karjaan Puhelimen yhtiöjärjestyksestä.