Säkerställ vårt lokala ägande även i fortsättningen!

Visste du, att Karis Telefon är ett bolag som ägs av sina abonnenter? Hjälp oss att bevara bolaget i lokal ägo. Kontakta kundtjänsten ifall du har för avsikt att sälja din aktie.

Som en tvåspråkig aktör vill vi befrämja livsdugligheten och konkurrensen i vår hembygd samt tillföra den och våra aktieägarabonnenter ett mervärde genom att erbjuda nätinfrastruktur, mångsidiga tjänster, kunnande samt arbetsplatser. Vår främsta uppgift som nätoperatör idag är att erbjuda effektiva fiberbaserade förbindelser till våra aktieägarabonnenter samt till bygdens övriga hushåll, företag och kommuner. Vi vill bevara det lokala ägandet så att makten förblir på lokalnivå och nyttan härav kommer de lokala ägarabonnenter som använder våra tjänster till godo.

Vi köper in och förmedlar våra aktier till våra nya lokala fiberabonnenter. På så sätt säkerställer vi ett lokalt ägande även i fortsättningen!

Om Karis Telefon Ab:s olika aktier

Bolagets huvudsakliga syfte enligt bolagsordningen är att producera tjänster till aktieabonnent som använder bolagets fiberaktieanslutningar. Karis Telefon verkar långt enligt andelslagsprincipen.

Ett aktiebrev berättigar till en fiberaktieanslutning och består av antingen

 • 15 A-aktier och 15 B-aktier med sammanlagt 315 röster på bolagsstämman per aktiebrev eller
 • 30 F-aktier med sammanlagt 150 röster på bolagsstämman per aktiebrev.

Om abonnenten säljer sitt aktiebrev kommer bolaget enligt gällande avtalsvillkor att stänga anslutningen.

Bolaget har en röstsax på max 1/5 av alla röster som är representerade på bolagsstämman.

Ett aktiebrev bestående av 15 A-aktier och 15 B-aktier kan säljas fritt men om köparen inte har eller tar ett fiberabonnemang i bruk ändras B-aktierna till A-aktier varvid röstetalet på bolagsstämman reduceras till 30 röster per aktiebrev.

Ett aktiebrev bestående av 30 F-aktier kan med styrelsens godkännande säljas, dock endast till köpare som har eller tar i bruk en fiberaktieanslutning.

Ett aktiebrev bestående av 30 F-aktier är enligt bolagsordningen värt ca. 1/10 av värdet för 15 A-aktier och 15 B-aktier eller 30 A-aktier.

Vid utdelning av dividend eller bolagets tillgångar berättigar F-aktier till 1/10 av de belopp som aktier i A- eller B-serien erhåller.

Närmare information i Karis Telefons bolagsordning.

Frågor och svar om aktien

Behöver jag en aktie för att få fiber?

Ja, alla våra fiberkunder som bor i egnahemshus blir också Karis Telefons aktieägare om de inte redan är det. Vi kräver detta för att garantera ett lokalt ägande av Karis Telefon.

Om du bor i ett bostadsbolag är det bolaget som äger aktien, enskilda invånare behöver inte äga aktier.

Fibern är kopplad men jag har inte fått min aktie. Varför inte?

Ditt aktiebrev förvaras tryggt hos oss. Vid önskan om att förvara aktiebrevet själv kan du, efter att anslutningsavgiften är betald i sin helhet, kontakta oss för att komma överens om att hämta det. 

Vad kostar aktien?

Aktien kostar i nuläget 200 €.

Hur säljer jag min aktie?

Om du vill sälja din aktie till Karis Telefon, ta då med aktiebrevet, ditt identitetsbevis och ditt kontonummer och besök en av våra kundtjänstpunkter.

Jag säljer mitt egnahemshus, alltså fiberanslutningens får ny ägare, hur skall jag göra?

 1. Anslutningens ägare kontaktar oss för att säga upp sin anslutning och möjliga tilläggstjänster. Tjänsterna sägs upp på önskad dag, ändå tidigast två veckor från kontakt.

 2. Aktiebrevet som är en förutsättning för fiberanslutningen kan säljas/ges åt husets nya ägare (blanketten nedan), eller säljas tillbaka till Karis Telefon för 200 € (kontakta kundtjänsten). Aktiebrevets ägarbyte kräver alltid att själva aktiebrevet och undertecknat köpebrev returneras till Karis Telefon.

  Aktiens köpebrev

 3. Husets och fiberanslutningens nya ägare kontaktar oss och beställer en egen anslutning. Om tjänsterna skall vara aktiva utan avbrott, bör beställningen göras inom gamla ägarens uppsägningstid. Öppningen av anslutningen/ägarbytet kostar 45 €. Om husets gamla ägare inte överlät aktiebrevet och nya ägaren inte har ett från tidigare, säljer vi ett aktiebrev för 200 € till den nya ägaren.

När behövs fullmakt för att sköta aktieärenden?

Fullmakt behövs

 • om du inte själv kan hämta aktiebrevet, kan du befullmäktiga en annan person att emotta det.
 • om aktien är samägd och båda (eller alla) inte kommer för att hämta aktiebrevet. Fullmakt behövs också av man/hustru.
 • om aktien ägs av ett oskiftat dödsbo, kan medlemmarna befullmäktiga en av dödsboets delägare. Dessutom behövs bouppteckningen.
 • som representant för ett företag eller samfund, behöver du handelsregisterutdrag, protokollutdrag och/eller fullmakt.


Om aktiebrevet inte står på ditt eget namn behövs

 • ett dokument som bevisar din äganderätt, t.ex. köpebrev, gåvobrev, testamente, boupptecknings- och skiftesinstrument samt avvittringsinstrument. Delägarna i ett odelat dödsbo kan göra ett avtal där aktien överförs på en av dödsbodelägarnas namn. Bouppteckningen medtages.

Fullmakt

Fullmakt för dödsbon

Sköta aktieärenden på kontoret

Kontakta oss gärna per telefon 019 278 480 eller per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att meddela när du är på väg in för att sköta aktieärenden. 

Sköta aktieärenden på distans

Om du bor på annan ort kan du skicka aktiebrevet och eventuella övriga handlingar som rekommenderat brev till: Karis Telefon Ab, Dalgatan 7, 10300 Karis. Att sköta ärendet per post sker på avsändarens ansvar.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt aktiebrev?

Kontakta oss per telefon 019 278 480 eller per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., så får du instruktioner.