Säkerställ vårt lokala ägande även i fortsättningen!

Visste du, att Karis Telefon är ett bolag som ägs av sina abonnenter? Hjälp oss att bevara bolaget lokalt ägt. Kontakta kundtjänsten ifall du har för avsikt att sälja din aktie.

Som en tvåspråkig aktör vill vi befrämja livsdugligheten och konkurrensen i vår hembygd samt tillföra den och våra aktieägarabonnenter ett mervärde genom att erbjuda nätinfrastruktur, mångsidiga tjänster, kunnande samt arbetsplatser. Vår främsta uppgift som nätoperatör idag är att erbjuda effektiva fiberbaserade förbindelser till våra aktieägarabonnenter samt till bygdens övriga hushåll, företag och kommuner. Vi vill bevara det lokala ägandet så att makten förblir på lokalnivå och nyttan härav kommer de lokala ägarabonnenter som använder våra tjänster till godo.

Vi köper in och förmedlar våra aktier till våra nya lokala fiberabonnenter. På så sätt säkerställer vi ett lokalt ägande även i fortsättningen!

Frågor och svar om aktien

Om Karis Telefon Ab:s olika aktier

Bolagets huvudsakliga syfte enligt bolagsordningen är att producera tjänster till aktieabonnent som använder bolagets fiberaktieanslutningar. Karis Telefon verkar långt enligt andelslagsprincipen.

Ett aktiebrev berättigar till en fiberaktieanslutning och består av antingen

  • 15 A-aktier och 15 B-aktier med sammanlagt 315 röster på bolagsstämman per aktiebrev eller
  • 30 F-aktier med sammanlagt 150 röster på bolagsstämman per aktiebrev.

Om abonnenten säljer sitt aktiebrev kommer bolaget enligt gällande avtalsvillkor att stänga anslutningen.

Bolaget har en röstsax på max 1/5 av alla röster som är representerade på bolagsstämman.

Ett aktiebrev bestående av 15 A-aktier och 15 B-aktier kan säljas fritt men om köparen inte har eller tar ett fiberabonnemang i bruk ändras B-aktierna till A-aktier varvid röstetalet på bolagsstämman reduceras till 30 röster per aktiebrev.

Ett aktiebrev bestående av 30 F-aktier kan med styrelsens godkännande säljas, dock endast till köpare som har eller tar i bruk en fiberaktieanslutning.

Ett aktiebrev bestående av 30 F-aktier är enligt bolagsordningen värt ca. 1/10 av värdet för 15 A-aktier och 15 B-aktier eller 30 A-aktier.

Vid utdelning av dividend eller bolagets tillgångar berättigar F-aktier till 1/10 av de belopp som aktier i A- eller B-serien erhåller.

Närmare information i Karis Telefons bolagsordning.