Tack för ansökningarna 2024!

Vi sponsorerar lokala föreningar, arbetsgrupper och evenemang på våra områden Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Under 2023 fick vi in väldigt många ansökningar inom alla möjliga olika kategorier, och valde då att fokusera på sponsorering av idrotts- och kulturverksamhet för barn och ungdomar, fördelat över hela vårt verksamhetsområde

Genom att ordna en öppen sponsoreringsrunda uppmärksammades vi om olika områden som vi gärna vill rikta vår sponsorering mot under de kommande åren. För att möjliggöra stödandet av olika typer av verksamhet på hela vårt område, kommer vi i fortsättningen att bestämma fokus på förhand. 

Vi stöder fortsatt de föreningar som vi gjort fleråriga avtal med.


År 2024 gäller den öppna sponsoreringen kulturföreningar och -evenemang (bortsett från evenemang som arrangeras av kommersiella aktörer). De som beviljats stöd har fått positiva besked per mejl i mars 2024. 

Nästa ansökningstid: januari-februari 2025.