Zhone 2427FG500EG300

1. Kontrollera att strömmen är på. Är spänningslampan (Power/PWR) släckt? Kontrollera att fiberterminalen verkligen är ansluten till strömadaptern och att strömadaptern är ansluten till ett fungerande eluttag. Om fiberterminalen är korrekt ansluten till eluttaget och spänningslampan trots detta är släckt, måste strömadaptern eller fiberterminalen troligtvis bytas ut - kontakta Karis Telefon.

2. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i 5 sekunder. Koppla på strömmen på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp. Testa anslutningen.

3. Lyser Power/PWR eller Internet-lampan rött? Kontakta Karis Telefon.

4. Är WAN-/GPON-lampan mörk eller blinkande? Kontakta Karis Telefon.

Fiberbredband:

5. Är Ethernet-lampan mörk? Kontrollera anslutningen mellan fiberterminalens LAN-port och din enhet. Pröva att byta ut Ethernet-kabeln/kablarna mellan fiberterminalen och din enhet. Om huset har ett Ethernet-internnät och din enhet är kopplad via det, testa då genom att koppla din enhet direkt till en av fiberterminalens LAN-portar med en kort Ethernet-kabel för att utesluta att felet skulle ligga i internnätskablaget.

6. Om din fiberterminal har inbyggd WiFi och du använder trådlös kontakt mellan fiberterminalen och din enhet, kontrollera följande:

  • att din fiberterminals WLAN namn (SSID, står skrivet på fiberterminalen) finns bland de trådlösa nät din enhet hittar och att du är ansluten till nätverket i fråga. Om enheten inte hittar trådlösa nät, kontrollera att fiberterminalens WLAN-funktion och enhetens WLAN-mottagare är aktiverade.
  • att du angivit rätt WPA-nyckel (lösenord), observera att lösenordet skall skrivas exakt som det är angivet på fiberterminalen.
  • mottagningsstyrkan på den trådlösa signalen, försök minimera avstånd och hinder mellan fiberterminalen och din enhet.
  • WLAN-funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen genom att surfa till webbadressen http://192.168.1.1.
  • Mera om WLAN här.

UniFi WLAN:

7. Lyser UniFi basstationen? Om den inte gör det så kontrollera datakopplingen till PoE adaptern och från PoE adaptern dess datakoppling till nätterminalen. Kontrollera även att PoE adapterns strömsladd sitter korrekt i el-uttaget.

8. Om UniFi:n lyser, kontrollera då vilken dess status är på basis av hur den lyser i felkodstabellen nedan:

LED färgStatus
Vit Fabriksinställd, väntar på att bli konfigurerad -> Ladda ned ”UniFi” appen till din smarttelefon för att konfigurera UniFi:n.
Blinkande vit UniFi:n startar upp.
Blinkande vit/blå Enheten är upptagen, plugga inte ur den! Kan tyda på att enheten uppdateras.
Blå Indikerar på att enheten har startat och fungerar normalt.
Snabbt blinkande blå Den här funktionen används i stora nätverk för att hitta rätt basstation.
Stadigt blå som stundtals blinkar Indikerar på att UniFi:n saknar kontakt till nätverket -> kolla kablingen mellan UniFi <-> PoE adapter <-> nätterminal.

Bredbandstelefon:

9. Ingen friton? Prova ansluta telefonapparaten direkt i fiberterminalens telefonutgång (se bilderna). Fortfarande ingen friton? Kontakta Karis Telefon.

Kabel-tv:

10. Ingen bild i tv:n? Om du använder extern digitalmottagare (digibox) kontrollera anslutningen mellan tv:n och digiboxen (oftast används HDMI-eller SCART-kabel).

11. Kontrollera antennkabeln mellan fiberterminalens RF-utgång (se bilderna) och mottagaren (digibox eller tv). Byt vid behov ut felaktiga kablar.

12. Om signalen är kopplad via husets internnät kontrollera att det vägguttag tv:n är kopplad till är anslutet till fiberterminalen. Kontrollera att antennkabeln sitter i tv-utgången och inte i radioutgången.

13. Prova ett annat vägguttag.

14. I vissa fall kan signalen vara för stark eller för svag, vi rekommenderar att signalen från fiberterminalen fördelas till flera (1:4) vägguttag. 

15. Kontakta en auktoriserad tv-installatör.

Problem med TV-kortet eller betalkanalerna? Följ instruktionerna här och om problemet kvarstår kontakta vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare.

DG201VG50 DG301
 

1. Kontrollera att strömmen är på. Är spänningslampan släckt? Kontrollera att nätterminalen verkligen är ansluten till strömadaptern. Kontrollera också att strömadaptern är ansluten till ett fungerande eluttag. Om nätterminalen är korrekt ansluten till eluttaget och spänningslampan trots detta är släckt, måste strömadaptern eller nätterminalen troligtvis bytas ut.

2. Starta om nätterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och hålla den ute i åtminstone 5 sekunder. Koppla på strömmen på nytt och vänta tills nätterminalen startat upp. Testa anslutningen.

3. Är DSL-lampan släckt? Kontrollera att telefonkabeln sitter ordentligt fast i DSL-porten och att andra ändan är korrekt kopplad till bostadens teleuttag. Prova vid behov ett annat teleuttag. Ta kontakt med Karis Telefon om DSL-indikatorn fortsättningsvis inte börjar lysa.

Fiberbredband:

4. Är Ethernet-lampan släckt på nätterminalen? Kontrollera anslutningen mellan nätterminalens LAN-port (Internet1-Internet4, se bild) och din enhet. Prova byta ut Ethernet-kabeln/kablarna mellan nätterminalen och din enhet. Om bostaden har ett Ethernet-internnät och nätterminalen är installerad i den s.k. ”bostadsfördelaren”, testa med att koppla fast utrustningen direkt i en av nätterminalens LAN-portar med en kort Ethernet-kabel. Prova med en annan LAN-port i nätterminalen och om möjligt med en annan dator.

5. Om du använder trådlös kontakt mellan nätterminalen och din enhet, kontrollera följande:

  • att din nätterminals namn (SSID) finns bland de trådlösa nät din dator hittar och att du är ansluten till nätverket i fråga. Om du inte hittar trådlösa nät kontrollera att datorns WLAN mottagare är aktiverad och fungerar.
  • att du angivit rätt WPA-nyckel (lösenord), observera att lösenordet skall skrivas exakt som det är angivet under nätterminalen
  • mottagningsstyrkan på den trådlösa signalen, försök minimera avstånd och hinder mellan nätterminalen och din dator
  • prova koppla nätterminalen och datorn med en Ethernet-kabel
  • mera om WLAN här.  

UniFi WLAN:

6. Lyser UniFi basstationen? Om den inte gör det så kontrollera datakopplingen till PoE adaptern och från PoE adaptern dess datakoppling till nätterminalen. Kontrollera även att PoE adapterns strömsladd sitter korrekt i el-uttaget.

Om UniFi:n lyser, kontrollera då vilken dess status är på basis av hur den lyser i felkodstabellen nedan:

LED färgStatus
Vit Fabriksinställd, väntar på att bli konfigurerad -> Ladda ned ”UniFi” appen till din smarttelefon för att konfigurera UniFi:n.
Blinkande vit UniFi:n startar upp.
Blinkande vit/blå Enheten är upptagen, plugga inte ur den! Kan tyda på att enheten uppdateras.
Blå Indikerar på att enheten har startat och fungerar normalt.
Snabbt blinkande blå Den här funktionen används i stora nätverk för att hitta rätt basstation.
Stadigt blå som stundtals blinkar Indikerar på att UniFi:n saknar kontakt till nätverket -> kolla kablingen mellan UniFi <-> PoE adapter <-> nätterminal.

Kabel-tv

7. Ingen bild i tv:n? Om du använder extern digitalmottagare (digibox) kontrollera anslutningen mellan tv:n och digiboxen (oftast används HDMI-eller SCART-kabel).

8. Kontrollera antennkabeln mellan lägenhetens antennuttag och mottagaren (digibox eller tv). Byt vid behov ut felaktiga kablar.

9. Kontakta din disponent. 

10. Problem med TV-kortet eller betalkanalerna? Följ instruktionerna här och om problemet kvarstår kontakta vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare.

Bredbandstelefon

11. Ingen friton hörs? Är Tel-indikatorn släckt? Prova starta om nätterminalen. Ta kontakt med Karis Telefon.

12. Om Tel-indikator lyser, prova att ansluta telefonapparaten direkt till nätterminalens telefonutgång (se bild). Prova också starta om nätterminalen. Kontakta Karis Telefon om friton fortfarande inte hörs.