För att garantera nätets funktionalitet utför vi rutinmässiga servicearbeten under de nationella, månatliga serviceavbrotten under natten mellan månadens andra tisdag och onsdag kl. 00.00-06.00. Under dessa nätter utförs underhålls- och servicearbeten i stamnätet, vilket innebär att kortare eller lite längre avbrott kan förekomma i våra tjänster. Vi önskar att dessa servicearbeten orsakar så få olägenheter som möjligt.

De här planerade serviceavbrotten infaller under följande nätter år 2021: 13.1, 10.2, 10.3, 14.4, 12.5, 9.6, 14.7, 11.8, 8.9, 13.10, 10.11 och 8.12.

Vi eftersträvar att informera i god tid om serviceavbrott utanför ovanstående tider.

 MG 4735 web