Karis Telefon har under 2019 ett antal planerade serviceavbrott på morgonnatten. Dessa inträffar huvudsakligen den andra onsdagen varje månad. Under dessa tider kan längre eller kortare avbrott i våra tjänster förekomma.

De här planerade serviceavbrotten infaller under 2019 följande nätter: 9.1, 13.2, 13.3, 10.4, 8.5, 12.6, 10.7, 14.8, 11.9, 9.10, 13.11 och 11.12.

Vi eftersträvar att informera i god tid om serviceavbrott utanför ovanstående tider.

 MG 4735 web