Planerade serviceavbrott 2023

För att garantera nätets funktionalitet utför vi rutinmässiga servicearbeten under de nationella, månatliga serviceavbrotten under natten mellan månadens andra tisdag och onsdag kl. 00.00-06.00. Under dessa nätter utförs underhålls- och servicearbeten i stamnätet, vilket innebär att kortare eller lite längre avbrott kan förekomma i våra tjänster. Vi önskar att dessa servicearbeten orsakar så få olägenheter som möjligt.

De här planerade serviceavbrotten infaller under följande nätter: 11.1, 8.2, 8.3, 12.4, 10.5, 14.6, 12.7, 9.8, 13.9, 11.10, 8.11, 13.12.

Vi eftersträvar att informera i god tid om serviceavbrott utanför ovanstående tider.

 MG 4735 web