Karis Telefon har under 2018 ett antal planerade serviceavbrott på morgonnatten. Dessa inträffar huvudsakligen den andra onsdagen varje månad. Under dessa tider kan längre eller kortare avbrott i våra tjänster förekomma.

De här planerade serviceavbrotten infaller under 2018 följande nätter: 10.1, 14.2, 14.3, 11.4, 9.5,13.6, 11.7, 15.8, 12.9, 10.10, 14.11. ja 12.12.

Vi eftersträvar att informera i god tid om serviceavbrott utanför ovanstående tider.

 MG 4735 web