För att garantera nätets funktionalitet utför vi rutinmässiga servicearbeten under de nationella, månatliga serviceavbrotten under natten mellan månadens andra tisdag och onsdag kl. 00.00-06.00. Under dessa nätter utförs underhålls- och servicearbeten i stamnätet, vilket innebär att kortare eller lite längre avbrott kan förekomma i våra tjänster. Vi önskar att dessa servicearbeten orsakar så få olägenheter som möjligt.

De här planerade serviceavbrotten infaller under följande nätter år 2020: 15.1, 12.2, 11.3, 8.4, 13.5, 10.6, 8.7, 12.8, 9.9, 14.10, 11.11 och 9.12.

Vi eftersträvar att informera i god tid om serviceavbrott utanför ovanstående tider.

 MG 4735 web