Planerade serviceavbrott 2024

För att garantera nätets funktionalitet utför vi rutinmässiga servicearbeten under de nationella, månatliga serviceavbrotten, som sker natten mellan månadens andra tisdag och onsdag kl. 00.00-06.00. Under dessa nätter utförs underhålls- och servicearbeten i stamnätet, vilket innebär att kortare eller lite längre avbrott kan förekomma i våra tjänster. Vi önskar att dessa servicearbeten orsakar så få olägenheter som möjligt.

De här planerade serviceavbrotten infaller under följande nätter: 10.1, 14.2, 13.3, 10.4, 8.5, 12.6, 10.7, 14.8, 11.9, 9.10, 13.11, 11.12.

Vi eftersträvar att informera i god tid om serviceavbrott utanför ovanstående tider.