Karta över aktiva störningar i Karis Telefons nät

Inga aktiva störningar

Genexis Pulse EX600 -wifisändarna uppdateras natten mellan tisdag och onsdag 8.2 med start kl. 1.00. Uppdateringen tar ca 10 minuter. 

Detta gäller kunder som endast har en wifisändare (som har 11.5-programvara). 

För att garantera nätets funktionalitet utför vi rutinmässiga servicearbeten under natten mellan månadens andra tisdag och onsdag. Under dessa nätter utförs underhålls- och servicearbeten i stamnätet, vilket innebär att avbrott kan förekomma i våra tjänster. Vi önskar att detta orsakar så få olägenheter som möjligt.

Starta om modemet och dina enheter om anslutningen inte fungerar som den ska på morgonen.

Gör en felanmälan vid behov.