Förarbetet på solkraftverkets byggområde i Ekenäs mellan stamväg 25 och järnvägen vid Björknäs är nu klart och markarbetena kan påbörjas. I första skedet utförs grävarbeten och pålning, samt förberedelser för kabeldragning. Totalt installeras 2776 solpaneler med en totaleffekt på över 1 MW.

Projektet är ett samarbete mellan Raseborgs Energi, Raseborgs stad och Karis Telefon.

Så här ser en motsvarande solpark ut i verkligheten.

På hundraårsdagen tar vi inte emot gäster, men om du vill komma ihåg oss, kan du skriva en hälsning på vår Facebook-sida. Om du vill dela ett inlägg i någon utav dina somekanaler, kan du använda hashtaggen #karistelefon100. 

Nya kanaler till Svenska, C More Sport och C More Total.

I de senaste fakturorna förekommer fel i moms-specifikationen och på den första sidan. Fakturans slutsumma och fakturaspecifikationen stämmer. Om ni märker att det finns felaktiga uppgifter i er faktura, vänligen kontakta vår fakturering för att få en faktura med rätt uppgifter.

Vi firar Karis Telefons sista vecka som 99-åring med den nationella televisionsveckan! Här hittar du kanalerna, som alla våra kabel-tv-kunder kan se fritt under veckoslutet 23-25.10.2020.

Ändring i planerna! Idag och imorgon hittar du Fiberturnén på torget i Kyrkslätt

Kom och diskutera fiber samt meddela ditt intresse! Samtidigt kan du delta i Playstation 5-utlottningen. Vi ses! 

  • fre 9.10 Kyrkslätt torg, kl. 15-19
  • lö 10.10 Kyrkslätt torg, kl. 10-14

Här kan du läsa mer om Fiberturnén och här hittar du mer information om fiber till Kyrkslätt

Från och med måndag 12.10 fokuserar vi på att betjäna våra kunder per telefon och via våra elektroniska kanaler. 

Vi håller kundtjänstpunkternas dörrar stängda tillsvidare och betjänar personligen endast vid oundvikliga tillfällen. Kontakta oss först, så kommer vi vid behov överens om ett besök vid kundtjänstpunkten. Använd ansiktsmask då du besöker oss. 

Hembesök och nyinstallationer utförs beaktande extra försiktighet. Montörerna fortsätter installera fiberanslutningar enligt överenskomna tidtabeller, men använder ansiktsmask inomhus. 

Som kund ber vi dig komma ihåg dessa instruktioner:

  • Håll dig på tillräckligt avstånd från montören som kommer hem till dig. Använd ansiktsmask om du befinner dig i samma utrymme som montören. 
  • Ring kundtjänsten och annullera ett redan bokat hembesök ifall du blir sjuk eller känner dig osäker. Montören kontaktar dig senare på nytt för att komma överens om en ny tid.
  • Använd ansiktsmask då du besöker vår kundtjänstpunkt. 


Med dessa förberedande åtgärder strävar vi efter att säkra kundernas förbindelser samt tjänsternas underhåll och funktionalitet även vid eskalering av virussituationen. 

Här hittar du våra kontaktuppgifter

Pressmeddelande 7.10.2020

Telekomföretagen som hör till Finnet-förbundet har för avsikt att investera 500 miljoner euro i optiska fiberförbindelser fram till år 2030. Med denna investering skulle man kunna ansluta hälften av landets en miljon egnahemsfastigheter samt tusentals 5G-basstationer till det supersnabba fibernätet.

Digitala tjänster, distansarbete och distansutbildning blir allt vanligare och växer med en accelererande takt. Den kontinuerliga tillväxten av datatrafik samt de långa avstånden, varierande terrängen och väderleksförhållandena i Finland fastställer höga krav på digital infrastruktur.

Pressmeddelande 30.9.2020.

C-Fiber Hanko Oy fördjupar sitt samarbete med finska Cinia Oy genom att bli delägare i Cinia Alliance Oy. Cinia Alliance planerar och utvecklar tillsammans med ryska MegaFon en arktisk havsfiberkabel längs nordostpassagen från Europa till Asien.

Den planerade över 10 000 km långa arktiska kabeln skulle skapa en helt ny datatrafikled mellan världsdelarna som skulle förbättra, komplettera och trygga redan befintliga dataförbindelser. Projektets lönsamhet som helhet utvärderas som bäst och byggnadsskedet kan enligt nuvarande plan inledas år 2022.

Arctic Connect-havskabeln planeras landstiga i norra Norge, varifrån kabeln ska förgrenas till olika delar av Europa. C-Fiber Hanko Oy:s målsättning är att få en av förgreningarna att gå via Hangö udd, vilket ytterligare skulle förstärka Hangö udds position som en knutpunkt för internationella dataförbindelser.