Fiberbredband och Bolagsbredband

Prislista - Fibertjänster för kunder i egnahem

Prislista - Tjänster för invånare i husbolag


Betalkanalpaket och tv-kort

Prislista - Karis Telefons Kanalutbud

 

Andra avgifter

Prislista - Engångsavgifter