Nya utvidgningsområden för fibernätet kartläggs och försäljningen är i gång på årets byggområden

Byggandet av fibernätet i Sjundeå inleddes år 2020 och har gått framåt med fart. Du kan genast beställa anslutning till de områden som redan är byggda i kommunens centrum, Haga, kyrkobyn, Störsvik samt Nordanvik-Sköldvik-Broända-Böle.

I år utvidgar vi nätet på området kring Fågelvik/Östra Kungsvägen, Lillåkersvägen samt Pickala. Kringelvägen i kommunens centrum får fiber genast från och med våren genom ett samarbetsprojekt med ett elbolag, och även kommunens nya tomter vid Brännmalmskröken utrustas med fibernät. För Ringvägens del väntar vi på information om kommunens deltagande i projektet, varefter vi inleder anslutningsförsäljningen. 

Till ovan nämnda områden kan du beställa anslutning direkt! 

BESTÄLL ANSLUTNING  


På Vargsvängens område
kommer vi att bygga fibernät i samband med kommunens vattenlednings- och spillvattenavloppssanering, så där följer projektet kommunens tidtabell. Försäljningen inleds områdesvis, när vi vet den slutgiltiga tidtabellen för förverkligandet. 

Vi hör gärna också om andra områden, vars invånare skulle vara intresserade av nutida och tillförlitliga tjänster levererade i det fasta nätet. Det är alltså viktigt för invånare och fastighetsägare att meddela sitt intresse, så att vi kan rikta våra investeringar åt rätt håll. Nu är det rätt tid att påverka byggbesluten för kommande år!

Planerade byggprojekt 2023

Kringelvägen

Sambyggnadsprojekt med Caruna, fiber sätts ned samtidigt som elnätet saneras.

Tidtabell: 1.3.2023 – 30.6.2023

Rinkulatie.png

Kontaktperson på N3M Power Oy Ab:

Robin Lindqvist
+358 44 345 7245
robin.lindqvist [a] n3m.fi

Nordanvik

Fiber sätts ned delvis i sambyggnad med lättrafikleden.

Tidtabell: 1.9.2022 – 30.6.2023

Kontaktperson på N3M Power Oy Ab:

Robin Lindqvist
+358 44 345 7245
robin.lindqvist [a] n3m.fi

Östra Kungsvägen

Delvis som sambyggnad med Caruna, fiber sätts ned samtidigt som elnätet saneras på vissa avsnitt.

Tidtabell: 1.4.2023 – 30.9.2023

Kontaktperson på N3M Power Oy Ab:

Robin Lindqvist
+358 44 345 7245
robin.lindqvist [a] n3m.fi

Pickala Lillåkersvägen

Karis Telefon gräver fiber från Pickala till Lillåkersvägen.

Tidtabell: 1.8.2023 –31.12.2023

Kontaktperson på N3M Power Oy Ab:

Robin Lindqvist
+358 44 345 7245
robin.lindqvist [a] n3m.fi

Ringvägen

Sambyggnadsprojekt med Caruna och kommunen, fiber sätts ned samtidigt som elnätet och gatubelysningen saneras.

Preliminär tidtabell: 1.9.2023 – 31.12.2023

Kontaktperson på N3M Power Oy Ab:

Robin Lindqvist
+358 44 345 7245
robin.lindqvist [a] n3m.fi

Vargsvängen

Sambyggnadsprojekt med kommunen, fiber sätts ned samtidigt som kommunen sanerar vatten-, avlopp- och spillvattenledningar i området.

Enligt kommunens tidtabell: 2023 – 2026

Kontaktperson på N3M Power Oy Ab:

Robin Lindqvist
+358 44 345 7245
robin.lindqvist [a] n3m.fi

Brännmalmskröken och -gränden

Sambyggnadsprojekt med kommunen, fiber sätts ned i samband med övrig infra då nya gator byggs.

Enligt kommunens tidtabell: 2023

Kontaktperson på N3M Power Oy Ab:

Robin Lindqvist
+358 44 345 7245
robin.lindqvist [a] n3m.fi

Husbolagens och företagens fiberanslutningar byggs och levereras enligt beställning
Be om offert: Husbolag | Företag 

Sjundeå har möjlighet att bli en digikommun

Enligt kommunikationsverkets statistik ligger Sjundeå efter i jämförelse med t.ex. Raseborg och Lojo när det gäller tillgänglighet av snabba fasta förbindelser. Snabba och funktionssäkra fasta internetförbindelser är viktiga för kommunernas tillväxt. De möjliggör distansarbete, företagsverksamhet och alla nytto- och underhållstjänster i vårt digitaliserade samhälle. Inte heller ett fungerade 5G-nät kan byggas på området utan ett rejält fiberbaserat ”rotsystem”. I synnerhet en bra 5G-hörbarhet inomhus förutsätter fiber ända fram till fastigheten.

Vi planerar att fortsätta investera inom de kommande åren. Försäljningsområdena väljs långt baserat på invånarnas intresse, så meddela ditt intresse direkt!

ANMÄL DITT INTRESSE  

Vad ska jag göra till näst?

Anmäl ditt intresse genast! Du får naturligtvis mer information och kan anmäla ditt intresse även per telefon 019 278 480 eller via adressökningen uppe på denna sida. Du är också välkommen att besöka vår kundbetjäningpunkt på Dalgatan i Karis eller Björknäsgatan i Ekenäs.

Det är också viktigt att du meddelar oss dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig personligen när projektet framskridit så långt att vi kan meddela en noggrannare tidtabell.

ANMÄL DITT INTRESSE 


Varför fiber? 

Distansarbeta effektivt samtidigt som resten av familjen streamar och spelar online. 

  • Funktionssäkert, snabbt och förmånligt nät som täcker hela familjens behov.

  • Smidig förbindelse till alla nättjänster i världen, streamingarna laggar inte med fiber.

  • Underlättar vardagen, ökar boendekomforten och höjer hemmets värde.

  • Med en engångsinvestering får du gränslöst med kapacitet även för framtida behov.

  • Överlägset alternativ även till alla kommande mobilgenerationer.

  • Kabel-tv och betalkanaler som valbar tilläggstjänst.