Vi kartlägger byggområden för nästa år - meddela ditt intresse nu!

Vårt fibernät utvidgas med rasande takt i Ingå. Under år 2021 planerar vi att fortsätta bygga fibernät på bostadsområden i centrum (Skatudden och Dal) samt fortsätta projektet i Täkter. På dessa samt andra områden är det alltså viktigt för invånare och fastighetsägare att meddela sitt intresse, så att vi kan rikta våra investeringar åt rätt håll. Nu är det rätt tid att påverka byggbesluten för nästa år och försäkra sig om att man själv får de bästa tjänsterna via optisk fiber!

På årets byggområden grävs fiber för tillfället i marken och en del kunder har redan anslutits till vårt nät. I år får fastighetsägare vid Västerleden och Bastubackavägen, Barölandet och Orslandet samt Torp-Storgård-Brännbollstad-Myrans-området norr om 51:an njuta av våra fiberanslutningar. Du hinner ännu med på projekten på dessa områden! Beställ din anslutning så fort som möjligt genom att skriva in din adress i sökrutan ovan eller via våra kundbetjäningspunkter.

Förra året byggde vi fibernät på Åker- och Ängsvägen, Bastubackavägen, Gökstigen och Näktergalsstigen, Lillmalmen, Bollstavägen och början av Täktervägen (bl.a. Kivelävägen). Redan tidigare har vi byggt fibernät i Degerby, på Barölandet, Grönkullavägen, Betesmarkens och Söderkulla-Fagerviks områden samt till de nya tomter kommunen planerat. Invånare på dessa områden kan fortsättningsvis beställa fiberanslutning från oss. Kontrollera anslutningens tillgänglighet och kostnad genom att skriva in din adress i sökfältet ovan. 

Även bostadsbolag i Ingå har anslutits till vårt fibernät och vi levererar anslutningar till bolag runt om i Ingå. Det lönar sig absolut att be om en offert för bostadsbolag!

Är din fastighet belägen på Östra Ingås vattenandelslags område? Läs mer om fiber till Degerby. 

Ingå har möjlighet att bli en digikommun - vi kartlägger ingåbornas intresse samt nya byggområden för fibernätet.

Redan i tio års tid har vi byggt fibernät till hem i Raseborg och Hangö samt till företag i Helsingfors och Hangö. Nu kartlägger vi ingåbornas intresse och potentiella byggområden för de kommande åren. Vi planerar nu att utvidga vårt fibernät till Ingå och Sjundeå, eftersom de gamla koncessionområdenas tätorter och snart även glesbygdsområden börjar finnas i fibernätets område.

Enligt kommunikationsverkets statistik ligger Ingå betydligt efter i jämförelse med t.ex. Raseborg och Lojo när det gäller tillgänglighet av snabba fasta förbindelser (Ingå 27 %, Raseborg 64 % och Lojo 73 %, källa: Kommunikationsverket). Ingåborna erbjuds nu möjlighet att stiga till de finländska kommunernas toppnivå när det gäller tillgång till fasta förbindelser. Snabba och funktionssäkra fiberbaserade internetförbindelser är en viktig källa till tillväxt och säkrande av kommunens framtid. De möjliggör distansarbete, företagsverksamhet och alla nytto- och underhållstjänster, t.ex. hälsotjänster, i vårt allt mera digitaliserade samhälle. Inte heller ett fungerade 5G-nät kan byggas på området utan ett rejält fiberbaserat ”rotsystem”. I synnerhet en bra 5G-hörbarhet inomhus förutsätter fiber ända fram till fastigheten.

Under kommande år planerar vi att åter fortsätta med projektet, och därför är det ytterst viktigt att du anmäler ditt intresse. De nya försäljnings- och byggområderna väljs baserat på invånarnas intresse.

Här kan du läsa om Ingå kommuns besök hos oss i slutet av oktober 2018
Ingå kommuns pressmeddelande

Varför fiber?

Fiber säkerställer en stabil och säker internetförbindelse, som gör vardagen enklare och ger kvalitet till både fritid och företagsverksamhet. Den centrala grunden är en stabil och nästan oändligt snabb överföringskapacitet som fiber erbjuder.

Fiberförbindelsen är pålitlig, med den finns ingen risk för stockning. Förbindelsens kvalitet försämras inte heller då avstånden blir längre. Via fiberanslutning kan man använda alla tillgängliga elektroniska tjänster nu och i framtiden. Fibern ersätter de nuvarande ADSL-bredbanden, GSM-mokkulan, tv-antenner, satellit-tv-tjänster, trådtelefoner etc.

Fiber eller fiberkabel är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektrisk signal. Dataförbindelsen är snabb och rusningsfri vid både upp- och nedladdning.

Läs mer på kampanjsidan www.finlandbehoverfiber.fi

Vad ska jag göra till näst?

Anmäl ditt intresse genast! Du får naturligtvis mer information och kan anmäla ditt intresse även per telefon 019 278 480 eller via adressökningen uppe på denna sida. Du är också välkommen att besöka vår kundbetjäningpunkt på Dalgatan i Karis eller Björknäsgatan i Ekenäs.

Det är också viktigt att du meddelar oss dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig personligen när projektet framskridit så långt att vi kan meddela en noggrannare tidtabell.

ANMÄL DITT INTRESSE  

Några fördelar med optisk fiber:

  • Störningsfri och snabb bredbandshastighet som är idealisk för t.ex. distansarbete, onlinespel eller tv-tittande över nätet. Hastigheterna idag upp till 1 Gbit/s, nätets kapacitet räcker till framtidens mångdubblade behov
  • Din egen bredbandshastighet påverkas inte av grannarnas internetanvändning. Via vår fiberanslutning får du bredband och Finlands bredaste kabel-tv-utbud från din lokala operatör. Du kan också beställa Bredbandstelefon med ditt gamla trådtelefonnummer.
  • Du får lätt tag på oss och vi betjänar dig på båda inhemska språken!
  • Fiberanslutningen höjer värdet på din fastighet och är en smidig förbindelse till alla nättjänster i världen.