Vi kartlägger som bäst ingåbornas intresse för fiber och eventuella byggnadsområden för nästa år.

Redan i tio års tid har vi byggt fibernät till hem i Raseborg och Hangö samt till företag i Helsingfors och Hangö. Nu är målet under sommaren och hösten att kartlägga ingåbornas intresse och potentiella byggområden för de kommande åren. Vi planerar nu att utvidga vårt fibernät till Ingå och Sjundeå, eftersom de gamla koncessionområdenas tätorter och snart även glesbygdsområden börjar finnas i fibernätets område.

Enligt kommunikationsverkets statistik ligger Ingå betydligt efter i jämförelse med t.ex. Raseborg och Lojo när det gäller tillgänglighet av snabba fasta förbindelser (Ingå 27 %, Raseborg 64 % ja Lojo 73 %, källa: Kommunikationsverket). Snabba och funktionssäkra fasta internetförbindelser är viktiga för kommmunernas tillväxt.

Ingå har möjlighet att bli en digikommun

Ingåborna erbjuds nu möjlighet att stiga till de finländska kommunernas toppnivå när det gäller tillgång till fasta förbindelser. Snabba och funktionssäkra fiberbaserade internetförbindelser är en viktig källa till tillväxt och säkrande av kommunens framtid. De möjliggör distansarbete, företagsverksamhet och alla nytto- och underhållstjänster, t.ex. hälsotjänster, i vårt allt mera digitaliserade samhälle. Inte heller ett fungerade 5G-nät kan byggas på området utan ett rejält fiberbaserat ”rotsystem”. I synnerhet en bra 5G-hörbarhet inomhus förutsätter fiber ända fram till fastigheten.

Det här året har vi byggt fibernät i Degerby, på Barölandet, vid Grönkullavägen och till de nya tomter kommunen planerat. Tidigare har fiber byggts på Söderkulla-Fagervik-området, Betesmarken och till flere bostadsbolag. Tillsvidare har vi investerat en miljon och det är meningen att vi fortsätter investera under nästa och kommande år, och försäljningen för år 2019 är redan igång på några områden i centrum. Dessutom är det meningen att sälja anslutningar på Västankvarn-Tallbacka-Gumböle-området, där kabeln grävs i samarbete med elbolaget, och på det första området i Täkter.

Reagera alltså direkt när vår fiberrepresentant kontaktar dig eller lämnar försäljningsmaterial i postlådan. Just nu säljer vår representant Daniel Kawecki fiberanslutningar på Åker- och Ängsvägen samt Niclas Nyberg på Lillmalmen. 
Här kan du läsa om Ingå kommuns besök hos oss i slutet av oktober
Ingå kommuns pressmeddelande

Varför fiber?

Fiber säkerställer en stabil och säker internetförbindelse, som gör vardagen enklare och ger kvalitet till både fritid och företagsverksamhet. Den centrala grunden är en stabil och nästan oändligt snabb överföringskapacitet som fiber erbjuder.
Fiberförbindelsen är pålitlig, med den finns ingen risk för stockning. Förbindelsens kvalitet försämras inte heller då avstånden blir längre. Via fiberanslutning kan man använda alla tillgängliga elektroniska tjänster nu och i framtiden. Fibern ersätter de nuvarande ADSL-bredbanden, GSM-mokkulan, tv-antenner, satellit-tv-tjänster, trådtelefoner etc.
Fiber eller fiberkabel är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektrisk signal. Dataförbindelsen är snabb och rusningsfri vid både upp- och nedladdning

Vad ska jag göra som nästa?

Du får mer information och kan anmäla ditt intresse per telefon 019 278 480 eller via adressökningen uppe på denna sida. Du är också välkommen att besöka vår kundbetjäningpunkt på Dalgatan i Karis eller Björknäsgatan i Ekenäs.
Det är också viktigt att du meddelar oss dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig personligen när projektet framskridit så pass långt att vi kan meddela en noggrannare tidtabell.

Några fördelar med optisk fiber:

  • Störningsfri och snabb bredbandshastighet som är idealisk för t.ex. distansarbete, onlinespel eller tv-tittande över nätet. Hastigheterna idag upp till 1 Gbit/s, nätets kapacitet räcker till framtidens mångdubblade behov
  • Din egen bredbandshastighet påverkas inte av grannarnas internetanvändning. Via vår fiberanslutning får du bredband och Finlands bredaste kabel-tv-utbud från din lokala operatör. Du kan också beställa Bredbandstelefon med ditt gamla trådtelefonnummer.
  • Du får lätt tag på oss och vi betjänar dig på båda inhemska språken!
  • Fiberanslutningen höjer värdet på din fastighet och är en smidig förbindelse till alla nättjänster i världen.