Fiber för husbolag

Varför fiber?

Vi levererar helst fiberanslutningen fram till varje lägenhet, speciellt i husbolag med föråldrat inomhusnät. Tidigare har vi levererat fiberanslutningen fram till husfördelaren (det tekniska utrymmet i fastigheten) varifrån tjänsterna levereras vidare till lägenheterna genom husbolagets inomhusnät.

Fiberbredbandet levereras till varje lägenhet genom en egen kabel, vilket innebär att invånarna inte delar på kapaciteten med varken grannar eller andra personer som använder nätet i området (så som man gör med mobila lösningar). Med egen anslutning är hastigheten konstant stabil och påverkas inte av andra användares nätanvändning.

Även mobilmaster är kopplade till fiber. En stabil, snabb och säker nätförbindelse får du med den fasta fiberanslutningen. Fiberkabeln har en livslängd på över 50 år, fiber är en smart engångsinvestering och dess kapacitet räcker mycket väl till för framtida behov.

Tjänsterna

Hur tar invånaren i bruk bashastigheten som hör till lägenheten?

När husbolaget har Bolagsbredband, är bashastigheten redan aktiverad och modemet finns färdigt i lägenheten – invånaren kan ansluta sig till nätet genast hen flyttar in i lägenheten.

Hur beställer invånaren en tilläggshastighet?

Det är lätt att beställa tilläggshastighet! Börja med att skriva in den exakta adressen i sökfältet på konsumentsidan.

Hur faktureras tjänsterna?

Husbolaget faktureras för Bolagsbredbandet och kabel-tv.

Invånaren (privatkunden) faktureras för möjligtvis skilt beställd tilläggshastighet samt övriga konsumenttjänster. 

Vad ingår i kabel-tv-tjänsten?

Det ingår ungefär 20 baskanaler. Från vår kundtjänst kan invånarna skaffa ett tv-kort som möjliggör betalkanaler. Betalkanaler kan väljas från vårt stora utbud. Observera att HD-betalkanalerna förutsätter att kunden har en HD-mottagare (kortläsare, digibox).

Streamingtjänster finns också tillgängliga enligt skilda villkor, t.ex. V sport, series & film -kanalpaketsbeställningarna inkluderar motsvarande innehåll i Elisa Viihde Viaplay -streamingtjänsten.

När invånaren skaffar ett tv-kort får hen också inloggningsuppgifter till Självbetjäningsportalen för tv-tjänster, genom vilken det är lätt att beställa nya kanalpaket eller att en gång i månaden byta ut innehållet i MIX-kanalpaketet.

Inomhusnätet i husbolaget

Vem äger inomhusnätet?

Fastighetens ägare äger fastighetens kommunikationsnät/inomhusnät, och ägaren ska se till att näten hålls funktionsdugliga och säkra. Ett inomhusnät som är i skick försäkrar att de kvalitativa tjänsterna är tillgängliga ända fram till lägenheten och inte endast fram till fastighetens husfördelare.

Fastighetens inomhusnät ägs alltså inte av Karis Telefon.

Husbolaget har ett kopparinomhusnät, dvs. modemet kopplas i telefonuttaget. Varför skulle det löna sig att förnya inomhusnätet?

Kommunikationsnätet är en del av fastighetens basutrustning. Tjänsternas snabba utveckling ökar på behovet för ett modernt inomhusnät, t.ex. ett fiber- eller Ethernet-kommunikationsnät höjer på lägenhetens värde.

I äldre fastigheter finns traditionella telefoninomhusnät, som inte räcker till för nutida och kommande kommunikationstjänster. Därför är förnyandet av inomhusnätet endast en tidsfråga.

Lönar det sig att be om en offert på Bolagsbredband i samband med att man förnyar rör, el eller inomhusnätet?

Absolut. Att kombinera förnyandet av inomhusnätet i samband med rör- eller elektricitetsrenovering är kostnadseffektivt.

Vi erbjuder husbolaget möjlighet att ansluta sig till fibernätet och erbjuder Bolagsbredband i fastighetens nya fiber- eller Ethernet-kabelinomhusnät. I och med detta växer tjänsternas kvalitet och bredbandets hastighet för invånarna, i jämförelse med den gamla tekniken.

BE OM EN OFFERT

Bolaget har redan förnyat elen/rören men inomhusnätet är gammalt. Vad gör vi?

Enligt myndighetskraven rekommenderas det att även uppdatera inomhusnätet.

Förutom att vi ger en offert på Bolagsbredband, erbjuder vi uppdatering av inomhusnätet i form av utbyggnad av abonnentnätet ända fram till lägenheterna. Detta är ett väldigt bra alternativ för särskilt radhus och mindre höghus.

BE OM EN OFFERT

Vad har husbolaget för skyldigheter när man förnyar nätet?

Kommunikationsnätets planering, utförande, testning och dokumentering ska göras enligt Traficoms föreskrift 65.

Se till att det utförs dokumentation angående nätet. Traficoms föreskrift 65 förpliktar att utföra planerings-, kontroll- och slutdokumentation angående nätet som byggs.

Fastighetens ägare ansvarar över kommunikationsnätets funktionalitet. Fastighetsägaren måste se till att näten hålls funktionsdugliga och säkra samt att Traficoms föreskrift 65 följs när man förnyar och upprätthåller dem.

Påverkar grannarnas nätanvändning hastigheten i en annan lägenhet?

Den lovade, lägenhetsspecifika hastigheten för till exempel Bolagsbredband 10M -tjänsten är 7–10 Mbit/s och den påverkas inte av vad grannarna har för hastighet. 

Bolagsbredband förverkligas med fiber fram till husbolagets tekniska utrymme och därifrån vidare till lägenheterna genom inomhusnätet. Ifall inomhusnätet är i skick, är bredbandets hastighet alltid minst 70% av maxhastigheten, men i praktiken fulla 100% så gott som jämt. 

Husbolaget står inför en renovering av antenn- och huvudmottagaren p.g.a. DVB-T2, alltså för antennätets HD-kanaler. Har Karis Telefon en lösning för att distributionen av HD-kanaler i ett husbolag?

Javisst! Lösningen är kabel-tv som levereras via fiber. Vår kabel-tv-tjänst erbjuder bas- och betalkanaler via husbolagets antenninomhusnät utan att man behöver göra tilläggsinvesteringar för tusentals euro i antennmottagaren. Samtidigt får ni hela husets nätförbindelser i skick!