För att se MPEG4- och HD-kanaler behöver du en Cable Ready HD-mottagare som länkas ihop med ditt TV-kort. Länkningen sköter vi i vår kundbetjäning, bara vi får länkningsnumret på din HD-kortläsare eller -digibox. Vi säljer även kortläsare. Vi förutsätter att kunden använder Cable Ready HD -godkänd utrustning, annars kan vi inte garantera att alla kanaler syns även i fortsättningen.

Kontrollera om din tv eller digibox är godkänd för Cable Ready HD på www.testatutlaitteet.fi. Om din mottagare är märkt med Cable Ready HD, skall den länkas till TV-kortet oberoende om du ser på HD-kanaler eller inte.

Frekvenserna på de digitala kanalknippena

Cable Ready HDTV

HDTV1

För att kunna se på HD-kanaler med din Cable Ready HDTV med inbyggd digibox behöver du en kortläsare (CI-modul) och ett länkat TV-kort.

På kortläsaren finns ett länkningsnummer, en elvasiffrig nummerserie som börjar med 005, 006 eller 007. Detta nummer används för att länka ihop kortläsaren och TV-kortet. Meddela numret till vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare så gör vi länkningen. Länkningen görs automatiskt om du köper kortläsare av oss.

Cable Ready HD-digibox

HDTV2

För att kunna se på HD-kanaler med din Cable Ready HD-digibox behöver du en HD Ready, Full HD Ready eller Full HDTV och ett länkat TV-kort.

Under digiboxen finns ett länkningsnummer, en elvasiffrig nummerserie som börjar med 005, 006 eller 007. Detta nummer används för att länka ihop digiboxen och TV-kortet. Meddela länkningsnumret till vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare så gör vi länkningen. 

Tv:n har inbyggd HD-digibox men den är inte godkänd för Cable Ready HD

HDTV3

Om din tv med inbyggd HD-digibox inte är godkänd för Cable Ready HD kan du ändå se på HD-sändningar genom att ansluta en Cable Ready HD-digibox till din tv med en HDMI-kabel.

Under digiboxen finns ett länkningsnummer, en elvasiffrig nummerserie som börjar med 005, 006 eller 007. Detta nummer används för att länka ihop digiboxen och TV-kortet. Meddela länkningsnumret till vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare så gör vi länkningen.

För att kunna se på våra betalkanaler krävs kabel-tv-anslutning och ett av våra TV-kort. Med TV-kortet kan du beställa och titta på alla befintliga betalkanaler enkelt med ett och samma kort.

Vi rekommenderar HD-utrustning (kortläsare/digibox), den krävs för att se på allt fler kanaler. HD-utrustning är Cable Ready HD-märkt, du kan också kontrollera din apparat på www.testatutlaitteet.fi.

Aktivera dina betalkanaler

Följ anvisningarna nedan eller ladda ner dem i PDF format för att aktivera dina betalkanaler.

 1.  Om du har HD utrustning (kortläsare och/eller digibox) så måste den länkas ihop med TV-kortet oberoende av om du ser på HD-kanaler eller inte. Under digiboxen eller på kortläsaren finns en länkningskod som börjar på 005, 006 eller 007. Meddela denna kod åt vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare, det går bra att ringa in koden eller skicka den per e-post.

 2. Placera TV-kortet i digiboxen eller tv:ns kortläsare. Placeringen i digiboxen varierar beroende på modell, se digiboxens instruktioner.  TV-kortet placeras i kortläsaren chip först och mot läsarens bildsida. Kortläsren läggs i tv:n så att kortläsarens bildsida med logon pekar bakåt mot väggen och textsidan med länkningskoden pekar framåt mot tv:ns bildruta.

 3. Gör en kanalsökning. Öppna en kanalplats som kräver TV-kort, alltså någon av dina betalkanaler.

 4. Notera att det kan ta flera timmar innan kanalerna syns. Lämna på mottagaren (digibox/tv) och vänta tills apparaten registrerat kanalerna och de börjar synas.

Om kanalerna inte syns

 1. Återställ apparatens fabriksinställningar och gör en ny kanalsökning. Observera att det kan krävas flera fabriksinställningar innan kanalerna syns.

 2. Lämna på mottagaren (digiboxen/tv:n) över natten. Obs! Byt inte kanal i detta skede.

 3. Om kanalerna inte ännu syns, kontakta Karis Telefons kundtjänst eller våra återförsäljare. Ta med dig TV-kortet om du besöker kundtjänsten eller återförsäljarna, vi kan testa kortet.
   

Observera att kanalerna kan försvinna från TV-kortet om din mottagare är avstängd en längre tid (t.ex. under semestern), de bör då registreras på nytt.

 

  

Exmpel på CI+-modul, dvs. HD-kortläsare     Exempel på CA-modul, dvs. kortläsare