Genexis Pulse EX600 -wifisändarna uppdateras natten mellan tisdag och onsdag 8.2 med start kl. 1.00. Uppdateringen tar ca 10 minuter. 

Detta gäller kunder som endast har en wifisändare (som har 11.5-programvara). 

För att garantera nätets funktionalitet utför vi rutinmässiga servicearbeten under natten mellan månadens andra tisdag och onsdag. Under dessa nätter utförs underhålls- och servicearbeten i stamnätet, vilket innebär att avbrott kan förekomma i våra tjänster. Vi önskar att detta orsakar så få olägenheter som möjligt.

Starta om modemet och dina enheter om anslutningen inte fungerar som den ska på morgonen.

Gör en felanmälan vid behov.

Det är för tillfället problem med att skicka e-post från vår utgående e-postserver smtp.ktnet.fi till mottagare som använder Microsofts e-post (bl.a @outlook.com @hotmail.com @live.com).

För att kringgå problemet kan man logga in på vår webmail på adressen https://webmail.ktnet.fi och skicka e-post den vägen istället.

Vi jobbar med Microsoft som bäst för att lösa problemet så fort som möjligt.

Det uppstod idag eftermiddag en allmän störning i vårt datanät. Störningarna är förbi redan men utredningarna fortsätter imorgon. 

Vi beklagar besväret som störningarna förorsakat.

En den av våra fiberkunders anslutningar är nere i Sjundeå på grund av kabelbrott. Reparationer inleds genast och felet förväntas vara korrigerat under eftermiddagen. 

Vi beklagar felet. 

Reparationsarbetet blev klart kl. 16.00.