För främjandet av innovativ teknologisk utveckling i Västnyland

Våren 2024 delades Henrik Ekbloms teknologistipendium ut redan för den tredje gången! Stipendiets syfte är att främja innovativ teknologisk utveckling i regionen.

 

Stipendiater

 

Vem kan ansöka om stipendiet?

Stipendiet riktar sig till högskole- eller yrkeshögskolestuderande som bedriver studier inom ICT, datakommunikation eller annan till dessa nära anknuten ny och innovativ teknologi. För att vara berättigad att söka bör man vara bosatt i Västnyland eller på annat sätt ha en nära anknytning till regionen.

Stipendiets maxbelopp är 2000 € och delas ut till högst tre personer per år. Stipendiet kan erhållas endast en gång.

Så här går det till

NÄSTA ANSÖKNINGSTID: FEBRUARI 2025.

Beslut fattas av Karis Telefons styrelse inom mars och utbetalningen sker i april. Samtliga sökande meddelas per e-post om huruvida ansökan beviljats eller inte. Om du blir beviljad ett stipendium, kommer vi att be om ditt kontonummer samt skilt komma överens med dig ifall vi får publicera ditt namn.

Lämna in din ansökan

Vi önskar att din fritt formulerade motivering är välskriven. Beskriv gärna dina studier, berätta varför du söker detta stipendium och förklara hur det skulle hjälpa dig vidare i dina studier.