Året var 1877 när Alexander Graham Bell ringde sitt första telefonsamtal. Efter detta gick utvecklingen snabbt. I västnyland var det Fiskars bruk som var först med att bygga en telefonlinje. Bröderna Haglind gav allmänheten en möjlighet att bekanta sig med telefonen genom att i Ekenäs Notisblad den 22.3.1884 meddela att ”en profledning uppställes i dag emellan fröken Törnbloms och enkefru Lilljans restaurationer, der envar är i tillfälle att öfvertyga sig om apparatens utmärkthet”. Efter detta började ett telefonnät breda ut sig i trakten. Nätet var dock delvis av mycket dålig kvalitet, vilket ledde till allmänt missnöje och den 10 oktober 1920 samlades intresserade från Karis och Snappertuna för att utreda bildandet av ett telefonbolag.

Den 26 oktober 1920 grundades Karis Telefon Ab. Idag har Karis Telefon över 4 000 aktieägare, varav största delen är privatpersoner som är bosatta i Raseborg. Karis Telefon är inte mera endast ett telefonbolag. Verksamheten har blivit mångsidigare och nuförtiden är vi en högklassig förmedlare av information, rörlig bild och tal.

Det 90-åriga bolaget står nu inför helt nya utmaningar. Karis Telefons aktieägare har på bolagsstämman år 2008 beslutat att det gamla koppartelefonnätet skall ersättas med ett modernt optiskt fibernät som når alla hem i Raseborg och Hangö. Målsättningen är att alla nya fiberabonnenter även skall bli bolagets aktieägare. På det sättet säkerställs att bolaget även i fortsättningen ägs lokalt och fortsätter att arbeta för det lokala samfundets välfärd. Ett optiskt fibernät har närmast obegränsad kapacitet och en livslängd på minst 50 år.

Utvecklingen går vidare och utrustningen blir allt mera kapacitetskrävande vilket betyder att fibern i framtiden ger möjlighet till överföring av mycket mera än 3-dimensionell rörlig bild som just nu håller på att bli verklighet. En helt ny värld håller på att skapas på nätet där virtuella rum som Facebook, Second Life eller Habbo endast är de första stapplande stegen. Och de sinnen som kommer att användas i kommunikationerna i framtiden begränsar sig knappast till enbart syn och hörsel, här kan endast fantasin ställa gränser för vart utvecklingen är på väg.

Karis Telefons 90-årshistorik

 MG 4985 web