Året var 1877 när Alexander Graham Bell ringde sitt första telefonsamtal. Efter detta gick utvecklingen snabbt. I Västnyland var det Fiskars bruk som var först med att bygga en telefonlinje. Bröderna Haglind gav allmänheten en möjlighet att bekanta sig med telefonen genom att i Ekenäs Notisblad den 22.3.1884 meddela att ”en profledning uppställes i dag emellan fröken Törnbloms och enkefru Lilljans restaurationer, der envar är i tillfälle att öfvertyga sig om apparatens utmärkthet”. Efter detta började ett telefonnät breda ut sig i trakten. Nätet var dock delvis av mycket dålig kvalitet, vilket ledde till allmänt missnöje och den 10 oktober 1920 samlades intresserade från Karis och Snappertuna för att utreda bildandet av ett telefonbolag.

Den 26 oktober 1920 grundades Karis Telefon Ab, som således firar sitt hundraårsjubileum år 2020. Idag har Karis Telefon över 6 000 aktieägare, varav största delen är privatpersoner. Karis Telefon är inte mera endast ett telefonbolag, utan ett modernt telekommunikationsbolag som är en högklassig förmedlare av information, rörlig bild och tal.

Det föråldrade kopparnätet tjänade sitt syfte i hundra år, men dess kapacitet räcker inte längre till för dagens dataöverföringsbehov. Däremot har ett optiskt fibernät närmast obegränsad kapacitet och en livslängd på minst femtio år. Det stora projektet med att ersätta det föråldrade kopparnätet med ett modernt optiskt fibernät inleddes 2008 och beräknas vara klart till slutet av 2020. Förutom att kopparnätet ersätts med fiber på det tidigare verksamhetsområdet som omfattade Raseborg och Hangö, pågår en utvidgning av fibernätet mot Ingå och Sjundeå. Målsättningen är att fibernätet ska nå alla hem i Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå, samtidigt som alla nya fiberabonnenter även skall bli bolagets aktieägare. På det sättet säkerställs att bolaget även i fortsättningen ägs lokalt och fortsätter att arbeta för det lokala samfundets välfärd.

Utvecklingen går vidare och utrustningen blir allt mera kapacitetskrävande vilket betyder att fibern i framtiden ger möjlighet till överföring av mycket mera än 3D- och 4K-bild. De sinnen som kommer att användas i kommunikationerna i framtiden begränsar sig knappast till enbart syn och hörsel, här kan endast fantasin ställa gränser för vart utvecklingen är på väg.

Karis Telefons 90-årshistorik

Lyssna på hundraårshistoriken som podcast

Hundraårshistoriken Från telefonstolpar till fiberkablar är skriven av Christoffer Holm. Här kan du lyssna på historiken i form av podcastavsnitt.