Verksamhetsåret 2021

Med utgången av år 2021 avslutade Karis Telefon sitt 101:a verksamhetsår. Året, som fortsättningsvis kantades av coronapandemin, var som helhet ett bra år för företaget. Tjänsterna fungerade utan störningar och leveranserna av nya anslutningar fungerade bra trots brådskan som orsakades av en stor efterfrågan. Under året togs en ny fibercentral i bruk i Kyrkslätt och samtidigt byggdes nätet ut till bland annat flera områden i Kyrkslätt centrum. Således sträcker sig Karis Telefons optiska fibernät från Hangö till Kyrkslätt i dagsläget. År 2021 var det första året med enbart fiberbaserade tjänster, till påföljd av att de sista traditionella koppartjänsterna stängdes under föregående år.

Omsättningen var 7,416 milj. €, vilket innebar en ökning med +9,6% från föregående år. Rörelsevinsten var 1,3 milj. € och räkenskapsårets resultat var 183 000 €. Investeringarna i infrastruktur uppgick till 3,84 milj. €. Bolaget har i enlighet med sin investeringsplan investerat sammanlagt 30,8 milj. € i fiberinfrastruktur sedan år 2008.

Den stora efterfrågan på fiberanslutningar fortsatte. Fiberanslutningarnas antal steg med 12 % till 9 060 st. Antalet kabel-tv tjänster ökade till sammanlagt 13 759 st. Även företags-anslutningarna och försäljningen till övriga teleoperatörer ökade under året.

Det lokala ägandet fortsatte att stärkas under året i takt med att nya ägarkunder kopplades in. Genom att ha ägandet kopplat till fiberaktieanslutningarna garanterar vi att makten förblir på lokalnivå och att nyttan av vår verksamhet kommer de lokala ägarkunderna till godo.