Toimintavuosi 2021

Vuosi 2021 oli Karjaan Puhelimen 101. toimintavuosi. Vuosi, joka edelleen kului koronapandemian merkeissä, oli yhtiölle kokonaisuudessaan hyvä. Palvelut toimivat häiriöttä ja uusien liittymien toimitukset sujuivat hyvin suuren kysynnän aiheuttamasta kiireestä huolimatta. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi kuitukeskus Kirkkonummella ja verkkoa laajennettiin mm. useille alueille Kirkkonummen keskustasta. Karjaan Puhelimen valokuituverkko ulottuu siis nyt Hangosta Kirkkonummelle. Vuosi 2021 oli yhtiön ensimmäinen vuosi vain kuitupohjaisten palveluiden toimittajana, sillä viimeiset perinteiset kuparipalvelut suljettiin edellisenä vuonna.

Liikevaihto oli 7,416 milj. € kasvaen 9,6 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 1,3 milj. € ja laskentavuoden tulos 183 000 €. Investointeja infrastruktuuriin tehtiin 3,84 milj. €. Yhtiö on investoinut kuituinfrastruktuuriin kokonaisuudessaan 30,8 milj. € investointisuunnitelman mukaisesti vuodesta 2008 lähtien.

Kuituliittymien suuri kysyntä jatkui. Liittymien määrä nousi 12 %:lla 9 060 kappaleeseen. Kaapeli-tv-palveluiden määrä nousi 13 759 kappaleeseen. Myös yritysliittymien myynti sekä myynti muille teleoperaattoreille kasvoi vuoden aikana.

Paikallinen omistajuus jatkoi vahvistumistaan, kun uusia omistaja-asiakkaita liitettiin verkkoon. Kytkemällä osakeomistuksen kuituosakeliittymiin takaamme päätäntävallan pysyvän paikallisella tasolla, ja toiminnasta saatavan hyödyn saajina pysyvät paikalliset omistaja-asiakkaat.