Förarbetet på solkraftverkets byggområde i Ekenäs mellan stamväg 25 och järnvägen vid Björknäs är nu klart och markarbetena kan påbörjas. I första skedet utförs grävarbeten och pålning, samt förberedelser för kabeldragning. Totalt installeras 2776 solpaneler med en totaleffekt på över 1 MW.

Projektet är ett samarbete mellan Raseborgs Energi, Raseborgs stad och Karis Telefon.

Så här ser en motsvarande solpark ut i verkligheten.