Från och med januari 2022 skickar vi räkningarna månatligen till alla kunder och upphör då med faktureringsperioden på två månader som en del kunder haft i bruk.

Räkningen dyker i fortsättningen upp i mitten av månaden och förfallodatumet blir den sista vardagen samma månad.

Notera att minimifaktureringsgränsen består. Du får räkningen först när dess summa är 15 euro, men ändå minst en räkning per halvår.

Pappersfakturatillägget är fortsättningsvis 1,90 €/faktura. De kostnadsfria alternativen är e-faktura och e-postfaktura. E-faktura-avtalet ingår du enkelt i nätbanken, kontakta oss ifall du vill ha räkningen per e-post.