Vi strävar efter att säkra kundernas förbindelser, samt tjänsternas underhåll och funktionalitet även vid eskalering av virussituationen. Därför önskar vi att du besöker oss endast i ärenden som inte går att sköta per telefon, mejl eller via våra elektroniska kanaler.

Använd ansiktsmask när du besöker oss.

  • Kundbetjäningspunkten i Ekenäs håller öppet vardagar kl. 12.30–15.30 åtminstone fram till 21.1.2022.
  • Kundbetjäningspunkten i Karis håller däremot öppet normalt, dvs. vardagar kl. 11–16 och fram till kl. 17 på måndagar.