Under november-december undersökte vi nöjdheten bland våra kunder. Vi blev glatt överraskade av mängden svar – 790 kunder berättade sin åsikt!

Vi är lyckliga över den feedback som vi fick av våra kunder. Över lag ses Karis Telefon som ett lättillgängligt och modernt företag, dessutom är ni nöjda med ert samarbete med oss samt är redo att rekommendera oss.
Grafiken här ovan presenterar svarens medeltal för varje påstående. Skalan 1 (helt av annan åsikt) – 5 (helt av samma åsikt).

Några direkta citat skrivna av våra kunder:

"Karis Telefon är verkligen ett lokalt företag där hjälpen alltid finns nära! Jag blir varje gång bemött på ett positivt och proffsigt sätt. Stannar gärna som kund, även om "de stora jättarna" vill så gärna erbjuda mig sina tjänster. Men fiber är fiber och lika bra kundbetjäning som Karis Telefon erbjuder kan man bara drömma om hos konkurrenterna!"

"Karis telefon är ett "litet" bolag som har en livskraftig och flexibel organisation. Karis telefon satsar med långsiktiga planer (fiber) i periferin och inte bara i stadsområden som de stora bolagen maximerar förtjänsten. De få gånger jag har behövt kundtjänsten har ärendet löpt snabbt och smidigt."

Bäst med lokal betjäning

I allmänhet är våra kunder väldigt nöjda både med kundbetjäningen och fiberanslutningarna och -tjänsterna. Det är lätt att ta och få kontakt till oss, till och med 94,8 % av de svarande är väldigt nöjda eller nöjda med sin kontakt till oss. Kundrådgivarnas vänlighet, expertis, okomplicerade sätt och snabba svarstid uppskattas klart och tydligt. Av kontaktsätten är e-post och samtal behagligast även i fortsättningen. Speciellt nu under pandemitiden har kundbesöken i våra servicepunkter minskat avsevärt och ärenden sköts främst via andra kanaler.

Bland annat sådana här kommentarer fick vi om kundbetjäningen:

"Trevlig och lättillgänglig kundtjänst. Det känns som om man bryr sig om kunden. Ärenden relaterade till kommunikationsnät är inte enkla för alla, så det är bra att kundrådgivarnas nerver håller."

"Allt fungerar som tågets toalett, å andra sidan kan kundtjänsten inte ge direkta svar på extremt tekniska frågor. Sådana styrs effektivt och snabbt vidare till rätt person, så detta inverkar inte på den slutgiltiga nöjdheten. Jag rekommenderar alltid Karis Telefon eftersom företaget har erfarenhet och kännedom om sina kunder och området. Företaget har verkat på sitt område från det, att jag fick min första nätförbindelse, och problemen har alltid lösts med värdighet och ett gott humör."

Det finns inget bättre än Fiberbredband

Av de tjänster som vi levererar via fiber, är våra kunder mest nöjda med sina Fiberbredband – både i egnahem och husbolag. Som väntat riktades flest tack mot nätets funktionalitet, snabbhet och stabilitet, men ni var också riktigt nöjda med modemen och de anvisningar och råd ni fått av oss.

Några av svaren lyfte fram de föråldrade inomhusnäten i husbolag. Tyvärr har vi ingen möjlighet att erbjuda snabbare Fiberbredband i bolag vars inomhusnät består av kopparkablar. Det är även möjligt att långsammare förbindelser lider av en lång telefonlinje mellan centralen och lägenheten. Vi uppmuntrar invånare i dessa bolag att lyfta fram problemen genom att diskutera med styrelsen och disponenterna. Vi ger gärna råd och om husbolaget önskar, så kan vi ge en offert om att dra fibernätet ända fram till lägenheterna.

Flera förslag presenterades om snabbare och symmetriska bredband och naturligtvis även om förmånligare priser. Med glädje kan vi berätta att vi kommer att besvara dessa önskemål i mars med en tjänsteändring som främst kommer påverka egnahemskunderna:

  • Våra egnahemskunders 300–1000 megas Fiberbredband är snart symmetriska! Vi höjer automatiskt på uppladdningshastigheterna så att de motsvarar nedladdningshastigheterna.
  • Dessutom sänks normalprisen både för egnahemmens Fiberbredband och husbolagsinvånarnas 50–500M Fiberbredband.
  • Samtidigt delas egnahemmens FiberHem-paket i skilda tjänster: Fiberbredband och Kabel-tv.

Vi fick även några enstaka önskningar om IPv6-protokollet, som vi har under arbete.

Bland annat sådana här kommentarer gav ni om våra Fiberbredband:

"Allt fungerar perfekt!"

"Tack för kvalitativ bredbandsförbindelse. Mycket nöjd användare i Sjundeå. Man får det man betalar för. 😊"

"Har arbetat på distans nästan hela pandemitiden och bredbandet har alltid fungerat superbra."

Flest önskemål om kanalutbudet

En stor del av kunderna är nöjda med vår kabel-tv-tjänst och kanalutbudet, framför allt med baskanalerna. Dessa landade på över fyror i medeltalen, men väldigt många önskemål gällde kanalerna. Medvetenheten om streamingtjänsterna vi erbjuder kunde också vara högre.

Bland era önskemål fanns UHD-kanaler, billigare kanalpaket, mindre temapaket, ett bredare MIX-kanalutbud och framför allt fler svenska kanaler. De kanaler som specifikt lyftes fram är Kanal 5 och Sjuan, men även Kanal 11 och TV12. Vi för önskemålen vidare till vår signalleverantör samt till kanalbolagen, men måste tyvärr även konstatera att våra egna påverkningsmöjligheter är begränsade i ärenden som detta. Kanalbolagen och sändningsrättigheterna dikterar strikta villkor för kanalpaket, enskilda kanaler, innehåll och pris.

En aktuell ändring som påverkar många kunder är flytten av F1-sändningarna från C More till V-kanalpaketen. Vi har försökt nå kunderna per telefon gällande detta, och många har ändrat sin beställning. Detta är ett gott exempel på sändningsrättigheter, som vi som sändningsförmedlare inte har någon möjlighet att påverka. Vi strävar ändå efter att informera om ändringar så bra som möjligt.

Några kommentarer av våra kunder:

"En del tv-kanalpaket är "för stora" och för "blandade" innehållsmässigt. Mindre kanalpaket med fokus på "liknande" innehåll typ mat, näring, kvalitetsfilmer, sport, underhållning såsom frågesport, nyheter och aktualitetsprogram, o.s.v. Undvik kanalpaket som t.ex. innehåller två ytterligheter såsom sport och olika religiösa program."

"Önskar mera flexibilitet i val av betalkanaler."

"I kanalpaketen är det ofta många onödiga kanaler för oss. Kanalerna borde kunna beställas skilt till ett rimligt pris."

Anslutningsleveranserna fungerar, men det finns utrymme för förbättring

Generellt är ni väldigt nöjda med fiberanslutningarnas leveranser. Faktorer som inte riktigt når de bästa medeltalen är de långa leveranstiderna och informeringen under väntetiden – här har vi utvecklingsarbete att göra. Å andra sidan är våra leveranser med tillhörande grävarbeten och nätbyggnadsprocesser av sådan karaktär att arbetena i det stora hela utförs när marken inte är frusen, och på nya områden måste anslutningarna säljas i väldigt god tid, så att hela planerings-lovsöknings-grävnings-nätbyggnads-installations-processen ryms inom ramarna för leveranstiden. De två senaste åren har vi upplevt bråda tider. Coronan förde med sig många distansarbetare och fritidsboende till våra trakter, så beställningsmängderna växte och leveranstiderna förlängdes alltför mycket på vissa områden, utan att informationsflödet konstant var uppdaterat.

Den största delen av er var riktigt nöjda med gräventreprenörerna, montörerna och deras arbete, men naturligtvis fick vi enstaka mer negativa kommentarer om både resultatet och tidtabellerna. Vi har redan länge samarbetat med samma, lokala entreprenörer, så de mest kritiska ärendena och svaren gås igenom med dem och vi strävar tillsammans efter ett ännu bättre slutresultat.

"Fiberkabelns montör som besökte oss för installationen, var väldigt kunnig och lämnade ett fint intryck. Tack ännu till montören."

"Installationsarbetena gick bra. Inga spår av grävning syns på tomten."

"Tyckte allt gick bra till, man fick diskutera med killarna (grävning och installation tex). Samma när man ringde Karis Telefon kontoret (fiberanslutnings räkningen gick först fel på företaget, men det rättades till mycket snabbt och utan problem). Kanske mer informering om att hur hela projektet går. Göra klart att t.ex. asfalten görs så snabbt de kan. För många kan de vara en stor fråga. Förstår att allt kan ni inte ge tidtabell på men så att folk kan vara lugna att ni kommer och sköter om det."

Till slut vill vi tacka alla som svarat på undersökningen!

Er feedback är värdefull. Vi har nu varit i kontakt med dem som lämnat en kontaktbegäran och har även kontaktat flera andra. Bland alla som svarade lottade vi ut en tv-apparat, som överlämnades till en lycklig vinnare i Hangö passligt inför julen.