På grund av kostnadsökningar höjer vi månadspriset för kabel-tv-tjänsten med 30 cent per anslutning.

Konsumenter

Det nya priset träder i kraft den 1.3.2023.

TjänstPris fram till 28.2Pris från 1.3

Fiberbredbandets tilläggstjänst: Kabel-tv

4,90 €/mån 5,20 €/mån

Kabel-tv för Optowests kunder

6,10 €/mån 6,40 €/mån

Fiberbredband 10/10 Mbit/s och Kabel-tv

29,90 €/mån 30,20 €/mån


Höjningen gäller inte

  • kunder som redan betalar 5,20 € för kabel-tv-tjänsten.
  • kunder med tidsbundet avtal som inkluderar kabel-tv, t.ex. det gamla FiberHem-paketet med tidsbunden beställning. Det nya priset träder i kraft först när tidsbundenheten upphör.

Företag

Det nya priset för 6,40 € /anslutning/mån träder i kraft den 1.3.2023.

Alla pris enhetligas, vilket kan innebära att kabel-tv-tjänstens månadskostnad sänks eller höjs med mer än 0,30 €.


Husbolag

Det nya priset 5,20 €/lägenhet har trätt i kraft den 1.1.2023.

  • Höjningen gäller husbolag som beställer på endast kabel-tv-tjänsten.
  • Höjningen gäller inte husbolag som beställer på Bolagsbredbandstjänsten.