Pressmeddelande 22.3.2023

Karis Telefon har tillsammans med Finnet-förbundet och andra aktörer inom optisk fiber räknat koldioxidavtrycket för optisk fiber. Uträkningen gjordes av undersökningsföretaget Green Carbon.

Enligt Finnet-förbundets nyligen publicerade miljöundersökning motsvarar den årliga mängd koldioxidutsläpp, som uppstår av byggandet och användandet av optiskt fibernät per hushåll (5,48 kg), ungefär en halv promille av medelfinländarens koldioxidavtryck. Sitra har uppskattat att helhetskoldioxidavtrycket för medelfinländaren är 10 300 kg koldioxid per år.

De årliga utsläppen för ett hushålls optiska fiberanslutning motsvarar koldioxidutsläppen för exempelvis en cirka 35 kilometer lång färd med en bil som har förbränningsmotor (bilens snittutsläpp baseras på Sitras uppskattning).

- Många vill idag göra små förändringar för att leva lite mer ansvarsfullt samt minska på utsläppen. Ett gott exempel på detta är att sitta hemma och distansarbeta över en fiberanslutning – då utnyttjar du det miljövänligaste sättet för dataöverföring samtidigt som du minskar på onödigt körande till och från arbetsplatsen, konstaterar Karis Telefons verkställande direktör Patrik Gustafsson.

De konstaterat nöjda fiberanvändarna uppskattar den optiska fiberns miljövänlighet

Enligt Finnet-förbundets konsumentundersökning från slutet av år 2022 är 95 procent av användarna av optisk fiber nöjda med internetförbindelsen i sina hem. Av mobilanvändarna är 47 procent nöjda. De viktigaste kriterierna i valet av internetförbindelse är funktionssäkerhet, pris och hastighet – användarna av optisk fiber är nöjdast enligt alla dessa mätare.

Enligt samma undersökning ser tre av fyra finländare redan nu optisk fiber som ett miljövänligt val. En tredjedel av finländarna skulle ändå vilja få mer information om dataförbindelsernas miljöpåverkan. Miljövänlighet intresserar speciellt unga vuxna – nästan hälften, 44 procent av 18–29-åringarna skulle vilja få mera information om internetförbindelsernas miljövänlighet.

Optisk fiber är det mest energivänliga alternativet

Traficom har gjort en undersökning om elförbrukningen, enligt vilken mobilförbindelsernas elförbrukning är rejält över dubbelt större än fasta förbindelsers. Jämfört med optisk fiber är skillnaden ännu större.  

- Den ständigt ökande mängden datakommunikation ökar även elförbrukningen, vilket många inte tänker på, speciellt eftersom en del av elförbrukningen inte sker i det egna hemmet utan till exempel i en datacentral. Den ökning som vi ser i användningen av data förbrukar betydligt mer el i mobilnätet än i fibernätet, så det ökande databehovet borde riktas mot de fasta näten. Ju mindre elförbrukning, desto bättre, förklarar Gustafsson.

- En liten grej man kan göra för att minska på elförbrukningen, är streama videoklipp med en resolution som passar skärmen. Superskarpa 4K- och 8K-resolutioner är fantastiska i en stor skärm, men i en liten skärm som mobilen eller surfplattan klarar du dig med mycket mindre, fortsätter han.


Koldioxidavtrycket i den gjorda uträkningen beaktar optiska fiberns livscykelutsläpp för tillverkning och transport av råmaterial, produktion, distribution, användning och avfallshantering.

Tilläggsinformation

I december 2022 lät Finnet-förbundet undersökningsföretaget Vastakaiku göra en konsument-undersökning om optisk fiber och nätförbindelser. Målgruppen var 18–79-åriga finländare. Enkäten fick 1 000 svar.

Information om utsläppsuträkningen

Finnet-förbundet rf. och dess medlemmar samt Valokuitunen Oy och Valoo (Adola Oy) lät undersökningsföretaget Green Carbon göra en koldioxidavtrycksuträkning under vintern 2022–2023.

Green Carbon räknade utsläppen enligt GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting -standarden. GHG-protokollet är den internationellt bredast använda referensramen för uträkning av koldioxidavtryck. Uträkningarna kan göras på företagsnivå, för enskilda produkter eller för tjänster. GHG-protokollet rekommenderas på grund av bredden av dess kriterier samt för att det är internationellt erkänt. Resultaten av uträkningarna anges i koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket beaktar de skilda växthusgasernas olika temperaturhöjande effekter på klimatet.

Koldioxidavtrycksuträkningen för optisk fiber blev färdig år 2023. Uträkningen är gjord med medelvärden uträknade baserat på 2021-års data.

Det optiska fibernätet som beaktats i uträkningen består av stamnät, lokal- och regionnät samt anslutningsnät; abonnentförbindelsen medräknat. Enheten i uträkningen är ett hushålls andel av optiska fibernätet och en terabytes andel av datamängden som transporterats i optiska fibernätet. I uträkningen ingår kablar, faciliteter samt nätapparatur. Som livslängd för det optiska fibernätet har i uträkningen använts 50 år, även om den verkliga livslängden kan vara längre.

Slutanvändarnas terminaler (smarttelefoner, datorer, tv-apparater mm.) har inte beaktats i uträkningen.


Källor:

Raportti valokuidun elinkaaripäästöistä

 
Tilläggsuppgifter

Patrik Gustafsson, VD
044 744 0438
patrik.gustafsson @ ktab.fi