Framöver är det kontoret i Karis eller distansarbete som gäller för hela Karis Telefons personal, då arbetstagarna i kundtjänstpunkten i Ekenäs flyttar till Karis fr.o.m. den 5.5.

Vi förstärker det lokala samarbetet

Samarbetet med våra gamla samarbetspartners Euronics (Meba) och EKM Service i Ekenäs förstärks på så sätt att de kan betjäna i alla ärenden som kräver ett besök på plats. Av dem kan du beställa våra tjänster samt låna ett testmodem och skaffa TV-kort eller annat tillbehör som du behöver.

Vid behov kan man även komma överens om att träffa Karis Telefons kundrådgivare i samarbetspartnernas utrymmen.

De flesta vill sköta sina ärenden hemifrån

Vi har expanderat kraftigt under det senaste årtiondet och idag har vi kunder ända från Hangö till Kyrkslätt. Ekenäskontoret har varit vårt enda sidokontor och det var till stor nytta när utbyggnaden av fibernätet startade i Karis och Ekenäs i början av 2010-talet.

I dag ser vår vardag annorlunda ut – fiberteknologin och -nätet är väletablerat och sättet att arbeta och sköta ärenden har förändrats. De flesta av kunderna vill idag sköta sina ärenden hemifrån, vilket också syns i besöksstatistiken för våra kundtjänstpunkter. Idag sköts endast ca. 5% av våra kundärenden ”över disk”, de flesta ärenden sköts per telefon, e-post eller andra digitala kanaler.

Att själv vara fysiskt närvarande i alla våra verksamhetskommuner är inte möjligt, utan det lönar sig för oss att koncentrera resurserna till ett ställe och sedan samarbeta med lokala företag på de olika orterna.

När du ringer kundtjänsten är vår medelsvarstid bara 12 sekunder

Vi kommer att satsa ännu mer på personlig betjäning via telefon och via våra digitala kanaler. Vi kommer också att lägga mer resurser på hembesök, både med egna experter och med hjälp av samarbetspartners.

Särskilt när det gäller stöd och hjälp med våra tjänster så är det mycket bättre att kontakta oss hemifrån när situationen aktuell. Om ärendet sedan kräver en fysisk åtgärd så löses det genom ett besök i kundtjänstpunkten i Karis eller hos vår samarbetspart, eller genom ett hembesök.

Även alla nya beställningar och ändringar i tjänsterna kan idag göras via vår webbsida eller per telefon.

Förutom att vi förstärker vårt företagsförsäljningsteam kommer vi även att fördjupa vårt samarbete med EKM Service gällande företagstjänster. Detta berättar vi mer om snart!