Pressmeddelande 5.5.2023

Två erfarna ICT-företag i Raseborg, Karis Telefon och EKM Service, har ingått ett samarbetsavtal och kommer att fördjupa sitt samarbete, särskilt när det gäller tjänster som erbjuds till företag.

Övre raden: Jonna Kankaanpää, Andreas Koschinski, Ronnie Carlsson. Nedre raden: Staffan Lindholm, Staffan Wirtanen.

”Vi har redan under en lång tid rekommenderat varandras tjänster till våra kundföretag, men efter avtalet som nu undertecknats kan vi betjäna dem ännu mer omfattande. Båda har lång erfarenhet av att stöda företag, vi vill hjälpa våra kunder att fokusera på sin kärnverksamhet genom att på ett smidigt och pålitligt sätt hantera de förbindelser och IT-tjänster som stöder verksamheten.” berättar EKM Services verkställande direktör Ronnie Carlsson.

"Bägge är helt tvåspråkiga aktörer och vårt verksamhetsområde är till stor del detsamma. Vårt syfte är att utvidga vår gemensamma kundbas särskilt i Kyrkslätt-området, där vi under ett par års tid aktivt har byggt fibernät." fortsätter Jonna Kankaanpää, avdelningschef för försäljning och marknadsföring på Karis Telefon. "Fibernätverket garanterar stabila och snabba fasta förbindelser som nuförtiden spelar en central roll för företagen. EKM:s tjänster kompletterar vårt utbud och tillsammans kan vi erbjuda alla ICT-tjänster som ett företag behöver, från förbindelser och programvara till enheter, kassasystem och telefonväxlar."

"Tack vare samarbetet blir våra kunders stora fördel att alltid få hjälp genom att ringa ett enda telefonsamtal. Om du som företagare beställer anslutningar från en operatör, men enheter och programvara från andra aktörer, bollas du mellan flera olika parter vid en eventuell problemsituation – och i värsta fall måste du köa till kundtjänstnummer som ofta är överbelastade."

”Som lokala, mindre aktörer är vi nära våra kunder och löser eventuella problem även genom att diskutera med varandra, vilket gör att kunden i stället för att tappa nerverna kan fokusera på den egna verksamheten” betonar EKM:s nyckelkundschef Andreas Koschinski.

Karis Telefon har nyligen förstärkt sitt företagsförsäljningsteam genom att rekrytera en ny försäljare. Staffan Wirtanen inledde arbetet efter valborg, och kommer främst att fokusera på Kyrkslätt-Sjundeå-Ingå-områdets kunder. Karis Telefons företagskunder i Raseborg och Hangö betjänas fortsättningsvis  av Staffan Lindholm. Till EKM Services försäljningsteam hör förutom Andreas och Ronnie även Robert Forsbom och Johan Bäck.

Utöver samarbetet för företagstjänster har EKM Service redan länge tagit hand om Karis Telefons kundtjänst för konsumenter i Hangö. Nu när Karis Telefon koncentrerar sin personal till Karis, kan man i Ekenäs sköta sina ärenden både hos Euronics och EKM Service.


Mer information:

  • Ronnie Carlsson (@ekm.fi) +358 500 486 090
  • Jonna Kankaanpää (@ktab.fi) +358 19 278 460