Vill du ännu beställa fiberanslutning till din fastighet på EU-stödområdet? Det lyckas så länge som grävmaskinen inte hunnit köra förbi din tomt.

Under två junilördagar är vi på plats i Ingå, redo att besvara dina fiberfrågor. Kom förbi och säg hej!