Ersättande tjänster kan beställas via fiber på nästan alla områden

Varför upphör kopparnätets tjänster?

Vi på Karis Telefon Ab har sedan år 2008 byggt nytt fibernät på områden där det i förhållande till befolkningsmängden är lönsamt och geografiskt möjligt. I dagens läge är det möjligt att beställa fiberanslutning på stora delar av vårt verksamhetsområde, som sträcker sig från Hangö via Raseborg till Ingå och Sjundeå. 

Det gamla kopparnätet avvecklas gradvis för kablarna i nätet är föråldrade och nätets teknik klarar inte av den kapacitet som dagens och framtidens dataöverföringsbehov ställer på nätet. Det är inte lönsamt eller ändamålsenligt att upprätthålla det gamla kopparnätet parallellt med det moderna fibernätet.

Det nya fibernätet är en förutsättning för att kunna använda moderna internetbaserade tjänster och är överlägset vad beträffar hastighet och funktionssäkerhet. Det kommer att betjäna områdets invånare långt in i framtiden.

Tidtabell för upphörande av tjänster via kopparnätet

Hela verksamhetsområdets gamla kopparnätstjänster stängs senast till slutet av 2020 enligt kartan här nedan. En del av Stenåker i Karis var det första området där tjänsterna i det gamla kopparnätet upphörde. Därtill har linjer redan avvecklats på glesbygden. Följande område där de gamla koppartjänsterna avvecklas är Snappertuna och Höstnäs. Kunderna på varje område informeras noggrannare om kopparnätets avveckling ännu skilt.

Vilka tjänster i det gamla kopparnätet berörs?

Trådtelefon-, bredbands- (ADSL) och kabel-tv-tjänsterna i det gamla kopparnätet upphör enligt den fastställda tidtabellen.

Hur beställer jag nya tjänster som ersätter de som upphör?

På områden med tillgång till fiber kan du beställa fiberanslutning samt bredbands-, kabel-tv- och bredbandstelefonstjänster, som levereras via fibernätet. Kolla genast tillgängligheten till fiber på din adress och beställ eller gör en intresseanmälan!

Om du har frågor angående tjänsternas avveckling i det gamla kopparnätet, vänligen kontakta vår kundtjänst.


cu karta