Pressmeddelande 17.9.2019


Sjundeå kommun och Karis Telefon har idag gjort affärer om en liten tomt, där det redan i höst byggs nya centralutrymmen. Det är även meningen att snarast möjligen fortsätta utvidgningen av stamnätet, så att man under nästa vår kan ta itu med abonnentnätet på allvar.

Byggandet av fiberförbindelser i tätorten och på landsbygden i Sjundeå kräver enligt en grov uppskattning en investering på ca. 10 miljoner euro. Detta är Karis Telefon redo att satsa, förutsatt att tillräckligt många kommuninvånare i centrum och på landsbygden är redo att beställa en fiberanslutning.

Bolagets tekniska direktör Patrik Gustafsson baserar investeringarna på kommuninvånarnas tydliga behov samt den låga tillgänglighetsnivån på snabbt nät i Sjundeå. Idag klassificeras 100 mega som ett bra grundnät, men dess tillgänglighet i kommunen är endast några procent.

Karis Telefon har redan under dryga tio års tid byggt FTTH dvs. fiber-hem-nät i Raseborg, Hangö och Ingå. Nu erbjuds även sjundeåborna möjlighet att till ett förmånligt pris ansluta sitt hem till ett äkta fibernät, där fiberkabeln med dess enorma kapacitet tas ända fram till fastigheten. Inte heller de sista metrarna förverkligas via gamla kopparnät eller mobilt, så kunden kan vara säker på att förbindelsen är snabb och stabil. Via fiberanslutningen kan man öppet beställa tjänster från alla globala leverantörer. Karis Telefon erbjuder för tillfället bredband ända upp till en hastighet på 1000 Mbit/s samt omfattande kabel-tv-tjänster. Med fiber behöver kommuninvånaren således inte investera i en antenn eller andra apparater som krävs för antennätets kommande T2-övergång.

De första försäljningsområdena i centrum av Sjundeå är redan bestämda baserat på hittills gjorda intresseanmälningar. Invånare omkring Aleksis Kivi vägen och i Brännmalm kan redan nu beställa sina anslutningar och leveranserna lovas till nästa sommar, senast till hösten, förutsatt att en tillräcklig mängd beställningar fås in. Det är viktigt att invånare på andra områden meddelar sitt intresse, för nätet utvidgas baserat på detta. Anslutningar till bostadsbolag levereras enligt beställningar. En del bolag har redan bett om offert.

Karis Telefon söker en lokal representant för anslutningsförsäljning. ”Som vår provisionsförsäljare passar en typ som är intresserad av branschen, som söker ett flexibelt extra jobb vid sidan om sitt arbete eller företagande” berättar försäljnings- och marknadsföringschef Jonna Kankaanpää.

Patrik Gustafsson från Karis Telefon (till vänster) och Ilmari Viljanen från Sjundeå kommun