I augusti köpte Sanoma Media Finland den finska schlagerkanalen Harju & Pöntinen. Sanoma Media Finland valde att avsluta kanalen och på grund av tekniska problem upphörde sändningen i förtid. Kanalen hörde till vårt baskanalutbud.

Här kan du läsa Yles finskspråkiga artikel.