Från och med måndag 12.10 fokuserar vi på att betjäna våra kunder per telefon och via våra elektroniska kanaler. 

Vi håller kundtjänstpunkternas dörrar stängda tillsvidare och betjänar personligen endast vid oundvikliga tillfällen. Kontakta oss först, så kommer vi vid behov överens om ett besök vid kundtjänstpunkten. Använd ansiktsmask då du besöker oss. 

Hembesök och nyinstallationer utförs beaktande extra försiktighet. Montörerna fortsätter installera fiberanslutningar enligt överenskomna tidtabeller, men använder ansiktsmask inomhus. 

Som kund ber vi dig komma ihåg dessa instruktioner:

  • Håll dig på tillräckligt avstånd från montören som kommer hem till dig. Använd ansiktsmask om du befinner dig i samma utrymme som montören. 
  • Ring kundtjänsten och annullera ett redan bokat hembesök ifall du blir sjuk eller känner dig osäker. Montören kontaktar dig senare på nytt för att komma överens om en ny tid.
  • Använd ansiktsmask då du besöker vår kundtjänstpunkt. 


Med dessa förberedande åtgärder strävar vi efter att säkra kundernas förbindelser samt tjänsternas underhåll och funktionalitet även vid eskalering av virussituationen. 

Här hittar du våra kontaktuppgifter