• MTV informerar om att de upphör med textkanalens innehållsproduktion samt sändningen av text-TV. Från och med fredag 5.4 är tjänsten inte längre tillgänglig på någon utav de kanaler som sänds av MTV. Ändringen gäller endast textkanalen och påverkar inte kanalernas undertextning eller andra tjänster.

  • Disney Channel har ändrats till en HD-kanal den 3.4.

  • Disney Junior har upphört i samband med att innehållet flyttat till Disney Channel.

  • Följande betalkanaler ändrades till HD-kanaler den 27.3: CNN, Cartoon Network, Cartoonito.

  • Betalkanalen TVE International HD har bytt frekvens den 6.3. Gör en kanalsökning om kanalen blivit mörk eller om kanalplatsen fattas.