Dags att installera apparater!

Då fiberkabeln har dragits till huset är det dags för installation. Kabeln tas in i huset och avslutas i fiberomvandlaren. Fiberomvandlaren ingår i anslutningen som levereras, samt förblir i vår ägo och underhålls av oss. 

För att använda Fiberbredbandet behöver du en router som kopplas till fiberomvandlarens Ethernet-port. Om du har beställt vår wifi-tjänst, installeras routern/wifi-sändaren i närheten av fiberomvandlaren. Reservera ca 60 x 40 cm väggplats inomhus för utrustningen och observera att både fiberomvandlaren och routern kräver ström. 

I nybyggen placeras fiberomvandlaren i husets husfördelarutrymme där all telekabling startar. Om huset har Ethernet/fiberinomhusnät så kan man placera routern i ett annat utrymme.

I äldre hus som saknar ändamålsenlig husfördelare och därmed inte har en central fördelningspunkt installeras fiberomvandlaren t.ex. i vardagsrummet i närheten av tv:n. Om du har beställt kabel-TV-tjänsten installeras en fiberomvandlare med antennuttag. Husets befintliga antennät kan eventuellt utnyttjas och då installeras fiberomvandlaren vid nätets anslutningspunkt så att kabel-tv-signalen fås till husets befintliga tv-uttag.

Internettjänsten används ofta trådlöst i andra rum eller så dras kablar från fiberomvandlaren. Det lönar sig att på förhand planera denna placering, man kan läsa våra instruktioner för egnahemshus internnät eller beställa förhandsutredning där vi hjälper med det.

Montören verifierar anslutningens funktionalitet genom att utföra olika mätningar, varefter anslutningen är redo att tas i bruk.

Router/wifi-sändare

När du beställer vår wifi-tjänst får du en valfri mängd wifi-sändare till ditt förfogande. Den första fungerar som en router. 

Sändaren kopplas med en Ethernetkabel till fiberomvandlaren och därefter sänder den ett trådlöst nätverk (WLAN, Wi-Fi) som du kan ansluta dina enheter trådlöst till. Det trådlösa nätets namn och lösenord finns antecknade på wifi-sändaren.

Sträva till att placera wifi-sändaren så centralt och synligt som möjligt för bästa räckvidd. Om huset är stort och har flera våningar kan flera sändare installeras för att säkerställa räckvidden för det trådlösa nätet.

Läs om Genexis Pulse EX600 Läs om Ubiquiti UniFi 

 

 

Egnahemshusets internnät

Internnätsarbeten ingår inte i anslutningsavgiften men med tanke på nybyggen och sanering av gamla hus har vi samlat information om vad som behöver beaktas med tanke på en fiberanslutning. Dem som beställt förhandsutredning hjälper vi med planeringen och kartläggandet av vad som behöver göras.

Exempel på lösning i ett egnahemshus:

    1: Cat-6 husnät RJ-45 panel

  2: Plats för kompletterande nät
  3: Koaxialnätets (TV) splitter
  4: Jordskena
  5: Dubbelt SUKO-eluttag
  6: Fiberterminal
  7: Platsreservation för framtiden

  8: Skåpet, min. storlek 600x400x150Utgå i planeringen från den punkt i huset där det är lämpligt att koppla samman all utrustning (ofta ett s.k. tekniskt utrymme). Reservera tillräckligt med plats (ca 60 x 40cm) för datanätsutrustningen. Kom ihåg att allt fler av hemmets apparater kräver en nätanslutning. Även alla inkommande kablar bör finnas på samma plats. Varje enskilt data- och ktv-uttag i hemmanätverket ansluts till denna punkt. Avsluta kablarna t.ex. i en korskopplingspanel, då är det lätt att flytta anslutningar mellan rummen. Tv-kablarna avslutas i en splitter på samma plats.

Kontakta en el-entreprenör om du är osäker på installationen eller planeringen, så får du yrkeskunnig hjälp.

Uttag

Vi rekommenderar att varje rum i huset förses med minst ett dubbelt datauttag samt ett tv-uttag. Datanätet bör vara Ethernet kategori 6 eller högre. Installera alltid åtminstone ett datauttag bredvid varje tv-uttag så kan tv:n enkelt kopplas till internet.

Kopparkablar är relativt okänsliga, speciellt om man jämför med fiber, men bör inte behandlas ovarsamt. Kraftiga böjar och veck, tryckskador på kabeln, fästning med klammer eller spik kan orsaka problem. Kabeln installeras bäst dragen i rör (t.ex. JM20), slang eller självhäftande list. Välj här dimensioner på kabelkanaler som passar antalet kablar som ska installeras, gärna med plats för någon extra. Traditionella telefonuttag och därtill hörande kablage behövs inte längre i dagens läge.