Dags för ibruktagning!

DZS 2425-fiberterminal och Genexis Pulse EX600-wifisändare

DZS 2425 och Genexis Pulse EX600

Öppna manual

DZS 2425-fiberterminal och Ubiquiti Unifi Wi-Fi-wifisändare


 

Fiberbredband

Då vår montör varit på plats och fiberterminalen är installerad är Fiberbredbandet färdigt att användas.

Du kan ta i bruk bredbandet genom att ansluta din enhet trådlöst eller med kabel till fiberterminalen. I installationen ingår som standard en UniFi WLAN basstation till vilken enheter ansluts trådlöst.

Anslutning av enheter med kabel (Ethernet)

Genom att ansluta dina enheter till nätverket med en Ethernet-kabel får du bästa möjliga tillgång till Fiberbredbandets maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel alltid används då det är möjligt.

Om huset har ett Ethernet-datakabling (standard i nyare hus) rekommenderar vi att fiberterminalen installeras in i den s.k. husfördelaren. Från husfördelaren är det sedan enkelt att koppla ut nätet till flera önskade vägguttag i huset var du vill ansluta enheter med kabel.

Installation av Ethernet-kablar och andra internnätsarbeten ingår inte i fiberanslutningens pris. Läs mer om internnätet och kontakta vid behov en lokal elektriker för hjälp. Läs även om förhandsutredning.

Anslutning av enheter trådlöst (WLAN)

Fiberanslutningen levereras som standard med en UniFi WLAN basstation till vilken du kan koppla dina enheter trådlöst ut på internet.

Trådlösa nätverkets namn och lösenord antecknas i samband med fiberinstallationen på fiberterminalen.

Anslut din enhet till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet (WPA-nyckeln). Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Lösenordet skall skrivas exakt så som det är angivet på fiberterminalen.

Det trådlösa UniFi-nätets namn börjar vanligtvis med ”UniFi-”.

Lösenordet kan vid behov bytas genom att ringa vår kundtjänst, alternativt genom att följa tillverkarens hemsidor för egen lokal hantering av basstationerna.

Kom ihåg att det trådlösa nätets kapacitet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredband-tjänstens maximihastighet trådlöst. De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är

  1. WLAN-standarden din dator stöder: 802.11 g/n/ac
  2. hinder som blockerar trådlösa signaler, undvik t.ex. att placera UniFi:n inuti skåp. Försök placera basstationen så högt upp på väggen eller taket som möjligt för bättre trådlös hörbarhet.
  3. avståndet mellan UniFi:n och din enhet
  4. andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)

Vid fiberinstallationen hjälper montörerna dig att koppla igång UniFi:n på ett provisoriskt sätt, vilket gör det möjligt för dig att senare vid behov lätt flytta på basstationen till en annan plats i huset. Det är även lätt att koppla in flera UniFi-basstationer för ännu bättre WLAN täckning och prestanda.

Kabel-tv

Din fiberanslutning möjliggör även vår Kabel-tv-tilläggstjänst. Kabel-tv-tilläggstjänsten baserar sig på DVB-C-kabel-tv-standarden. Om din nuvarande digitalmottagare (tv eller digibox) är kopplad till en traditionell antenn på taket (DVB-T-standard), bör du kontrollera att din mottagare också stöder DVB-C-standarden eller skaffa en sådan mottagare.
 
Då fiberterminalen placeras invid tv:n eller digiboxen är koppling av tjänsten mycket enkel: antennkabeln kopplas från fiberterminalens RF-utgång till ingången på tv:n eller digiboxen. Vi rekommenderar att fördela kabel-tv-signalen till flera uttag eller mottagare (med hjälp av s.k. splitter eller tap) eftersom signalnivån annars kan vara för stark för din mottagare.

Om ditt hushåll har flera tv-apparater, har huset antagligen ett internt antennät. Då sker ibruktagningen enklast genom att dra en antennkabel från fiberterminalens RF-utgång till den befintliga antennfördelaren i huset (antennen kopplas bort). Du kan eventuellt behöva hjälp av en auktoriserad tv-installatör, dessa kostnader ingår inte i fiberanslutningens pris.

När mottagaren är kopplad till nätverket får du kanalerna synliga genom att återställa fabriksinställningarna i mottagaren och därefter göra en ny kanalsökning. För betalkanalerna behövs ett TV-kort, det kan det hämtas från våra kundbetjäningsställen eller någon av våra återförsäljare. Om din mottagare stöder HD-sändningar bör TV-kortet länkas till din mottagare (digibox eller kortläsare).