Nätbyggnad

Redan byggt fiberområde

Om vårt fibernät redan finns på ditt område och du beställer fiber i ett senare skede är kopplingstiden 4–8 veckor.

  • Nyckel i hand-anslutning: Karis Telefon sköter allt, inkl. arbetet på din tomt. Under grävsäsongen görs installationen inom 8 veckor från undertecknandet av beställningen.

  • DIY-anslutning: Då du beställer en gör-det-själv-anslutning ansvarar du själv för grävningen av fiberkabeln på din tomt enligt våra anvisningar. När fiberkabeln är dragen ända till hussockeln (eller intagen i rätt utrymme i huset), informerar du kundtjänsten om detta. Inom 4 veckor från att vi fått ditt meddelande kommer en montör och slutför installationen. 


Ifall kabelslingan inte finns färdigt vid tomtgränsen bekräftar vi leveranstiden skilt inom 10 vardagar från beställningen. Under tiden 1.11 - 31.3 beställda anslutningar installeras senast 31.5.

Helt nytt fiberområde

När du gjort din beställning och avtalet är undertecknat håller vi dig uppdaterad om projektets framskridande per e-post.

Grävningarna på gatan görs normalt först, gräventreprenören lämnar en snurra fiberkabel vid alla tomter oberoende om de beställt fiber eller inte. I nästa skede dras fiberkabeln fram till de hus som beställt fiber. Innan detta arbete på din tomt är gräventreprenören i kontakt med dig och ni kommer överens om vilken väg fibern skall tas fram till ditt hus. Normalt grävs fiberkabeln ner ända fram till huset. Om det på din tomt finns färdiga rör som kan utnyttjas för fibern är det bra att informera oss om detta redan i beställningsskedet.