Fiberterminaler som används vid installation

Nedan de fiberterminaler vi för tillfället använder vid fiberinstallationer. DZS och Zhone -terminalernas mjukvaruuppdatering sköter vi automatiskt. Kontakta oss om din terminal verkar ha gammal mjukvara, så kontrollerar vi saken och uppdaterar den vid behov. 

ModellInstalleratsSenaste mjukvaruversion

DZS 2425

DZS 2425A1 

2019 -

znid-24xxa1-401315.img

Inteno EG400-AC

Inteno EG400 EG300

 2019 - EG400-X-KPOY-4.3.6.150-R-220727_0348

WLAN-sändare 

Nedan de WLAN (Wi-Fi) -sändare vi använder vid fiberinstallationer.

ModellInstalleratsSenaste mjukvaruversion

Genexis Pulse EX600

Pulse EX600

2022 - Pulse-EX600-GenXOS-Eagle-GNX-11.7.0-R

Äldre fiberterminaler som inte längre används vid nyinstallationer

Äldre fiberterminaler får efter en tid inte längre ny mjukvara från tillverkaren och kan då bli en säkerhetsrisk. Kontrollera din modell i tabellen, de modeller som markerats med * i tabellen rekommenderar vi att man byter ut. Kontakta kundtjänsten om att köpa en ny fiberterminal.

DZS och Zhone -terminalernas mjukvaruuppdatering sköter vi automatiskt. Kontakta oss om din terminal verkar ha gammal mjukvara, så kontrollerar vi saken och uppdaterar den vid behov.

ModellInstalleratsSenaste mjukvaruversion

Zhone 2727A1

Zhone 2727A1 Zhone 2727

2016-2019

znid-27xxa1-41316.img

Inteno EG300-AC

Inteno EG300 EG300

2016-2019

EG300-X-KPOY-4.3.6.150-R-220727_0326

Inteno FG500 *

Inteno FG500-R1 *

Inteno FG500 FG500

2011-2016

2011-2016

 

 

Zhone 2427 *

Zhone 2427A *

FG500

2011-2016

znid-24xx-301375.img

A: znid-24xxa-301375.img

Inteno FG101 *

Inteno FG101 utan DG301

2009-2011

 

 

FAQ

Inställningar i datorn

Använd i första hand alltid DHCP för att erhålla en IP-adress. Om statiska DNS-uppgifter måste användas kan servrarna 91.150.44.250 och 91.150.45.250 användas. Fiberbredband-tjänsten innehåller max 3 st DHCP addresserade officiella IP-adresser.

Filtrering

För bredbandsförbindelserna är smtp-porten (tcp-port 25) stängd inifrån utåt förutom till Karis Telefons egna e-postservrar. Utifrån inåt är udp-portarna 53, 1900, 5060-5061 samt tcp-port 7547 blockerade.

NAT- eller bridge-läge på Zhone-terminalen

Du kan ställa in Zhone-terminalen i fullständigt NAT- eller bridge-läge. Terminalerna levereras oftast i NAT-läge men kan vid behov ändras till bridge-läge, vilket då innebär att alla portar ändras. Ifall du har behov för att få offentliga IP-adresser delade på olika enheter i ditt internnät, exempelvis om du vill använda en egen router eller brandmur för att behandla offentliga IP-adresser, ber vi dig kontakta oss, så ändrar vi inställningarna i din terminal till bridge-läge.