Vi uppdaterar F-Secure SKYDDSPAKET-tjänsten så att den ännu bättre möter hela familjens behov. Samtidigt ändras självtjänstsidan och tjänstens utseende. De nya egenskaperna uppdateras automatiskt. Kunderna behöver alltså inte installera på nytt SKYDDSPAKET-tjänsten i sina nuvarande apparater, utan man kan fortsätta använda tjänsten normalt och apparaterna är fortfarande skyddade. I fortsättningen kan man skydda förutom Windows, Mac och Android-apparater även iOS-apparater, t.ex. iPhone och iPad.

Våra nuvarande kunder (som har angett sin e-postadress) får 23.5.2017 per e-post ett meddelande ”F-Secure Turvapaketti-palvelusi - Ota käyttöön!”, via vilket man genast kan bekanta sig med den nya tjänsten och skydda nya apparater. Till självtjänstsidan behövs alltid i fortsättningen personliga koder, som fås via Ota käyttöön! -e-posten, självtjänstsidan eller från vår kundtjänst.

Om du har något att fråga, vänligen kontakta vår kundtjänst.

SAFE 5devices