Karis Telefon ordnar tävlingar endast på sin egen Facebook sida (www.facebook.com/fiberhem) och på sina egna hemsidor (www.fiberhem.fi / www.karistelefon.fi). Ifall vi inte nämner om någon tävling på någon av dessa officiella sidor, är tävlingen en bluff! I våra tävlingar är det alltid gratis att delta.

De tävlingar, som för tillfället meddelas om i kända/bekanta företags namn, är bara blufftävlingar. Är du osäker på om tävlingen verkligen är vår, så delta inte i den utan att först ha kollat våra hemsidor eller med vår kundtjänst. Karis Telefons namn används tyvärr fel för de är lätt att identifiera nätanvändarens operatör baserat på IP-adressen.

Under senaste dagarna har våra kunder meddelat om bluffmejl samt meddelanden från webbsidan på Facebook med sånt här innehåll. Här ett exempel som bild.

varoitus